Niesamodzielność, brak środków i niejasność prawa szkodzą gminnym instytucjom kultury

Samorząd terytorialny

Pieniędzy na kulturę jest mało, a niejednolita interpretacja przepisów przez samorządy i instytucje kultury powoduje problemy. Mimo formalnej odrębności wójt, burmistrz i prezydent miasta mają wpływ na powołanie dyrektora i wysokość dotacji. Zdarza się, że samorządy karzą przedsiębiorcze placówki, ścinając im dotacje

04.07.2019

Samorządowcy walczą o rekompensatę utraconych dochodów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne PIT

Tylko w 2019 roku nowe zwolnienie podatkowe w PIT dla młodych ma kosztować budżet państwa 950 mln zł – w tym 474 mln zł to ubytek w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jak szacuje MF, od przyszłego roku do budżetów samorządów wpłynie ponad miliard złotych mniej.

04.07.2019

Nie wyrzucasz śmieci, ale i tak zapłacisz

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje jasno, że za śmieci zapłacimy w każdej sytuacji. Nawet, gdy odpadów nie wytarzamy lub pozbywamy się ich na własną rękę. Dzieje się tak, ponieważ należność ta ma charakter publicznoprawny, a nie opłaty za zrealizowaną usługę.

04.07.2019

Zmiany w ustawie mają przysporzyć gruntów na "Mieszkanie+"

Samorząd terytorialny Budownictwo

Zwiększenie podaży gruntów, które potencjalnie mogłyby zostać wykorzystane przez KZN, co ma umożliwić sprawniejszą realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego, a w szczególności rządowego programu „Mieszkanie+” - to główny cel podpisanej właśnie przez prezydenta nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

03.07.2019

W gminach uzdrowiskowych będzie można otwierać niektóre zakłady

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia kończy prace nad ustawą, która zliberalizuje przepisy i pozwoli na zakładanie firm wytwórczych w pobliżu sanatoriów. Dotychczas obowiązujące prawo zabrania się m.in. lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, nawet tych niezagrażających środowisku i nieuciążliwych dla mieszkańców.

03.07.2019

WSA: Tylko decyzja albo miejscowy plan może lokować targ

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Lokalizacja targowiska nie może następować w formie uchwały rady gminy mającej cechy przepisów prawnych powszechnie obowiązujących. WSA w Łodzi uznał, że prawidłową formą jest decyzja administracyjna, którą powinien wydać wójt. Natomiast rada może uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

02.07.2019

NSA: Starosta może zabrać prawo jazdy bez wyjaśnień

Samorząd terytorialny Policja

Do zatrzymania prawa jazdy wystarczy informacja od policji o ujawnieniu wykroczenia, polegającego na przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym ponad 50 km/godz. Toczące się postępowanie karne nie ma wpływu na decyzję starosty w sprawie odebrania tego dokumentu - taki jest sens uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca br.

01.07.2019

Rusza składanie wniosków o 500 plus i "Dobry start"

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Od 1 lipca można składać elektronicznie wnioski o 500 plus. Prawo do tego świadczenie, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w maju - będą miały wszystkie dzieci do 18 lat bez kryterium dochodowego. Szacuje się, że na program trzeba będzie przeznaczyć w 2019 r. ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł, a skorzysta z tego 6,8 mln dzieci.

29.06.2019

NSA: Sprzeciw lokalnej społeczności nie zablokował budowy chlewni

Samorząd terytorialny

Sprzeciw lokalnej społeczności i stron postępowania nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy wydania decyzji środowiskowej. NSA podkreślił, że inwestycji nie zablokuje też niezrealizowany plan właściciela sąsiedniej działki, który uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i planuje prowadzić na niej działalność agroturystyczną.

29.06.2019

WSA: Mieszkaniec powinien wiedzieć, kto konkretnie zbiera podatki

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Wyznaczenie inkasenta może dotyczyć jedynie osoby wskazanej w sposób konkretny, aby podatnik wiedział, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku. Trzeba też wyraźnie podać w uchwale rady gminy obszar działania inkasenta – przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

28.06.2019

Samorządy chcą debaty z rządem o swoich dochodach

Samorząd terytorialny Finanse samorządów PIT

Samorządowcy apelują do premiera o specjalną debatę poświęconą sytuacji finansowej samorządu. Jak wskazują, luka pomiędzy ich dochodami i wydatkami jest coraz większa, a pogłębią ją jeszcze kolejne projekty podatkowe i socjalne rządu. Debata miałaby się odbyć 17 lipca na nadzwyczajnym spotkaniu Komisji Wspólnej.

26.06.2019

Partnerstwo publiczno-prywatne w transporcie wciąż niedoceniane

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów

Partnerstwo Publiczno-Prywatne może być realizowane także w inwestycjach dotyczących infrastruktury transportowej. Według ekspertów nie tylko w drogach, ale też tunelach, mostach, portach, lotniskach. A także w mniejszych obiektach takich, jak wiaty przystankowe czy parkingi.

26.06.2019

WSA: Odstrzału dzikich zwierząt nie da się ukryć

Samorząd terytorialny

Powiatowy lekarz weterynarii ma obowiązek udzielić zainteresowanemu informacji o ustaleniach z kołami łowieckimi co do odstrzału sanitarnego dzików. Koło łowieckie nie jest bowiem prywatną organizacją myśliwych, ale podmiotem realizującym zadania publiczne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

26.06.2019

Nowa ustawa ma ułatwić dostęp do instytucji publicznych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

W urzędach znikną bariery architektoniczne i cyfrowe, powstanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami. Takie m.in. zmiany przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy o dostępności.

25.06.2019

WSA: Sołtys nie może zostać przewodniczącym rady sołeckiej

Samorząd terytorialny

Przepisy nie dopuszczają łączenia funkcji sołtysa i przewodniczącego rady sołeckiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że skoro taka możliwość nie została ustawowo przewidziana, to lokalny prawodawca nie może tego zrobić w akcie prawa miejscowego.

25.06.2019

Koalicja dla edukacji apeluje o zmiany

Samorząd terytorialny

Zmian w podstawach programowych, kompetencji do kształtowania sieci szkół oraz nowych zasad finansowania edukacji - takich m.in. działań oczekują od Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiciele Koalicji dla edukacji. W jej skład wchodzą samorządowcy, rodzice i nauczyciele.

24.06.2019

WSA: Gdy wojewoda nie jest aktywny, można stwierdzić przewlekłość

Samorząd terytorialny

Strona złożyła wniosek do wojewody. Została jednak wezwana do uzupełnienia braków pisma dopiero po niemalże dwóch miesiącach od wszczęcia postępowania. Tymczasem organy mają obowiązek załatwiać sprawy w terminie, odpowiednio koncentrując materiał dowodowy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

24.06.2019

Wiceprezydent Bydgoszczy: Zastraszająco szybki wzrost wydatków w oświacie

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Samorządowcy nie zgadzają się na pokrywanie ze swoich budżetów obiecanych przez rząd podwyżek dla nauczycieli. Protestują też przeciwko sposobowi nowelizacji Karty Nauczyciela, który nie dał im szansy się wypowiedzieć. Obawiają się też skutków zapowiedzi rządu o obniżki podatków, która miasta należące do Unii Metropolii Polskich będzie kosztowała 2 mld zł rocznie.

24.06.2019

Nowelizacja ustawy o uwłaszczeniu nie rozwiązuje wszystkich problemów

Samorząd terytorialny Budownictwo

Niektóre obiekty budowlane np. banery reklamowe czy kapliczki, które według dotychczasowej wykładni wyłączały przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, nie mają powierzchni użytkowej. Na gruncie nowelizacji może więc powstać w takich sytuacjach konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego – uważa dr Łukasz Sanakiewicz.

22.06.2019

Rząd przyspiesza z nowym prawem zamówień publicznych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach - to jeden z celów zmian w Prawie zamówień publicznych, którego projekt został w piątek zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Mają one też spowodować, że pieniądze w systemie zamówień wydawane będą w sposób uwzględniający np. wzrost innowacyjności.

21.06.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski