Rząd zapewnił samorządy, że otrzymają pieniądze na realizację zaplanowanych inwestycji w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 mld zł – 5 mld dla gmin (w tym miast na prawach powiatu) i 1 mld dla powiatów ziemskich. Źródłem finansowania jest Fundusz COVID-19.

 

Na jakie inwestycje będzie można przeznaczyć środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Związek Powiatów Polskich zwrócił się z wnioskiem o przedstawienie informacji o zakresie wydatków, na które będą mogły być przeznaczane środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Związku mówił podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, że samorządy chcą doprecyzowania, jaki zakres inwestycji jest możliwy do sfinansowania z przyznanych środków Funduszu.

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na samorządy >

Jak podkreślił, pytanie wynikało z tego, że podczas rozważania promes w województwach wojewodowie przekazywali sprzeczne informacje, czy mogą być finansowane inwestycje, które już są zaplanowane w budżetach gmin, czy nowe. – Naszym zdaniem środki, które otrzymujemy, mogą być przeznaczone na dowolne wydatki majątkowe poniesione do końca 2022 r. – zaznaczył.

Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP podkreśla, że najważniejszą kwestią jest, że nie będzie w ramach podziału środków tworzona „polityczna rezerwa” z określeniem przyznania kwot w „innych szczególnych przypadkach” jak w Funduszu Dróg Samorządowych, a cała kwota będzie dzielona na podstawie algorytmu.

Zobacz też: Jest wyszukiwarka Funduszu Inwestycji Samorządowych>>

Zamożność miast na prawach powiatu

Według Andrzeja Porawskiego, dyrektora Związku Miast Polskich, istotne jest określenie kwestii tzw. zamożności miast na prawach powiatu. Jego zdaniem założenie Funduszu uwzględniało takie miasta tylko jako gminy, można przyjąć takie rozstrzygniecie, ale przy ustalaniu współczynnika zamożności należy brać tylko dochody gminne miast na prawach powiatu, bez dochodów powiatowych.

Sprawdź w LEX: Do czyjej kompetencji należy wprowadzanie dochodów z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych?  >

Dyrektor Związku Województw RP Jakub Mielczarek poprosił o doprecyzowanie, czy fundusz przewiduje także mechanizm dochodów województw. - Nie byliśmy zaproszeni do konsultacji, czy ten instrument zakłada tylko wsparcie dla samorządów gminnych i powiatowych? – pytał. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker odpowiedział, że ten instrument wspiera tylko gminy i powiaty.

Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że uwagi samorządów wpłynęły, konsultacje z nimi będą przeprowadzone. Projekt uchwały rządu zostanie przedłożony do opiniowania stronie samorządowej.

Sprawdź w LEX: Jak zaklasyfikować w dochodach budżetu gminy środki przekazane z Funduszu Dróg Samorządowych?  >