Zakres wspólnej obsługi instytucji określają ich szefowie

Samorząd terytorialny

Gmina może prowadzić obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną swoich jednostek i instytucji kultury. Wspólna obsługa jest określana porozumieniem, które zawiera szef gminy i dyrektor instytucji.

08.03.2019

Kobiety też zmagają się z wyzwaniami samorządów

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Jeśli pas drogowy jest za wąski, gmina musi go poszerzyć, żeby móc ubiegać się o dofinansowanie na budowę drogi, ale to podwyższa koszty. Niepokój samorządów budzi też wysoka cena zagospodarowania odpadów. Najlepszą zmianą dla samorządu byłby nieograniczony budżet – to problemy i życzenia kobiet-włodarzy.

08.03.2019

Miasta pozwą państwo za reformę oświaty

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty

Zwrotu kosztów reformy oświaty będą domagały się od Skarbu Państwa miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polskich. Pozew zbiorowy w tej sprawie ma być gotowy w kwietniu, trwa właśnie szacowanie poniesionych wydatków.

06.03.2019

Apel o większą jawność w planowaniu przestrzennym

Samorząd terytorialny

Organizacje miejskie i Sieć Obywatelska Watchdog są zdania, że do uporządkowania przestrzeni w miastach niezbędna jest wiedza mieszkańców o negocjacjach władz z inwestorami. Powinni mieć dostęp do dokumentów i informacji na ten temat.

06.03.2019

NIK: Samorządy utrudniają dostęp do kultury

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Brak pieniędzy, słaba sytuacja lokalowa, kłopoty kadrowe oraz wydatki z naruszeniem prawa - to zarzuty NIK wobec samorządowych instytucji kultury. - Nieporadność samorządów jako organizatorów ogranicza ofertę kulturalną i jej odbiór przez grupy narażone na wykluczenie - czytamy w raporcie z kontroli.

05.03.2019

Po oddelegowaniu urzędnika na inne stanowisko nie ma wakatu

Samorząd terytorialny

Ustawodawca nie rozstrzyga, co się dzieje z dotychczasowym stanowiskiem pracownika w czasie powierzenia mu innej pracy. Nie można jednak przyjąć, że mamy do czynienia z powstaniem wolnego stanowiska pracy.

04.03.2019

WSA: Gmina nie może zakazać drobnych napraw aut

Samorząd terytorialny

Gmina ma prawo wprowadzić do regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującym na jej obszarze zapisy dotyczące naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami. Nie jest to jednak równoznaczne z możliwością ograniczenia właścicieli aut do napraw drobnych

02.03.2019

Nie więcej niż 20 proc. gmin jest zarządzanych strategicznie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Zarządzanie Kontrola zarządcza

Niektórzy włodarze dochodzili do sztuki zarządzania strategicznego przez lata, konsekwentnie doskonalili się w nim, korzystali z porad doświadczonych kolegów i ekspertów, podpatrywali innych itp. Zależało im, by tak zarządzać, aby ich gminy rozwijały się najlepiej - mówi prof. Andrzej Sztando

01.03.2019

Prof. Stec: Działalność gospodarcza wciąż źródłem napięć w samorządach

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne

Bardzo trudno postawić precyzyjną granicę między tym, co jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego a działalnością gospodarczą. To niezwykle istotny problem, ponieważ wpływa bezpośrednio na kwestie finansowe i podatkowe - mówi prof. dr hab. Mirosław Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

01.03.2019

W PKS wsiąść, tylko skąd go wziąć

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Brak prawa i niejasne reguły w organizacji transportu autobusowego powodują likwidację nierentownych linii i tzw. białe plamy komunikacyjne. Samorządy i firmy czekają na nowelizację ustawy, rząd szykuje zmiany i zapowiada pieniądze na przywrócenie zredukowanych połączeń. A tymczasem w mniej ludnych gminach „autobusu po prostu nie ma”...

01.03.2019

WSA: Gnębienie lokatorów zadecydowało o utrzymaniu decyzji Komisji reprywatyzacyjnej

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Komisja reprywatyzacyjna przy ministrze sprawiedliwości miała prawo uchylić decyzję o oddaniu nieruchomości przy ul. Kazimierzowskiej w Warszawie, bo przeniesienie roszczeń do nieruchomości było rażąco sprzeczne z interesem społecznym i doprowadziło do zastraszania lokatorów - orzekł w czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny.

28.02.2019

NIK sprawdza program LEADER - prawie bez zastrzeżeń

Samorząd terytorialny

Europejski program wspierania rozwoju wsi zakłada realizację oddolnych inicjatyw dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. W ocenie NIK środki zostały prawidłowo rozdysponowane, a inicjatywy wybierano zgodnie z przepisami. Nie dochowywano jednak terminów weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy - opóźnienie wynosiły od kilkunastu dni do kilkunastu miesięcy.

28.02.2019

MRPiPS: Będzie więcej żłobków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Nawet 23,1 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 mogło powstać w 2018 r., a blisko 54 tys. już istniejących zostało dofinansowanych – wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

27.02.2019

Nowe prawo o kołach gospodyń wiejskich może być zmienione

Samorząd terytorialny

Uchwalona niedawno ustawa jest krytykowana, m.in. za to, że uniemożliwia dalsze funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich w miastach. Zdaniem ministra rolnictwa koła, które działały w czasie wejścia ustawy w życie, mogą funkcjonować dalej. Jednak po interwencji RPO minister zapowiada nowelizację ustawy.

26.02.2019

NIK: Gminy gardzą spadkami

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Mimo że pieniądze z rachunków bankowych osób zmarłych oraz dziedziczone nieruchomości mogą być potencjalnym źródłem dochodów gmin, te nie spieszą się do nabycia spadku – zbadała NIK. Jednak na bierność samorządów wpływają też niepełne informacje od banków i długotrwały proces sporządzania spisów inwentarza przez komorników.

26.02.2019

Ochrona danych ważna także przy zbiórce odpadów

Samorząd terytorialny Środowisko RODO

Przy stosowaniu nowoczesnych technologii w zarządzaniu odpadami może dochodzić do gromadzenia danych osobowych. Ważne jest, czy technika posłuży badaniu przemieszczania się zbiornika ze śmieciami, czy będzie nakierowana na monitorowanie osób - mówi Monika Krasińska z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

26.02.2019

Ponad 60 proc. samorządów nie ma publicznego żłobka

Samorząd terytorialny

Inwestowanie w drogi czy infrastrukturę budowlaną wygrywa z usługami społecznymi - uważa minister rodziny Elżbieta Rafalska. Przypomina, że program Maluch+ oferuje samorządom do 80 proc. wsparcia na realizację miejsc opieki dla małych dzieci.

25.02.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski