Wielki Brat nie podejrzy w Krakowie

Samorząd terytorialny

Najprawdopodobniej nie będzie poszerzonego monitoringu wizyjnego w Krakowie. Miejscy prawnicy ocenili projekt jako niezgodny z prawem z uwagi na niedopuszczalną ingerencję w wolności i prawa obywatelskie.

19.03.2019

Pazerność wielkich miast zagraża małym gminom

Samorząd terytorialny

Granice nie są nienaruszalne i terytorium miasta może się zwiększać, ale dopuszczalność ich zmiany powinna być precyzyjnie uregulowana ustawowo, a nie tylko zachodzić dlatego, że np. prezydent miasta realizuje swoje cele polityczne – mówi Marek Olszewski, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.

19.03.2019

Podwyżki dla nauczycieli nie z kieszeni samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Gminy obawiają się sytuacji, w której samorząd zostanie zobowiązany do zwiększenia pensji nauczycielom, a nie dostanie na to pieniędzy. Subwencja oświatowa jest za mała, a środków własnych im nie starczy. Minister edukacji zapowiada podwyżki od września, deklarując, że odpowiednie środki zostaną samorządom przekazane.

19.03.2019

WSA: Przeprowadzenie konsultacji potwierdza uchwała, a nie zapewnienia

Samorząd terytorialny

Rada gminy odpierała zarzuty prokuratora, że z uwagi na upływ czasu nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy konsultacje z mieszkańcami zostały przeprowadzone. WSA w Krakowie uznał, że nie wystarczą zapewnienia organu, ponieważ przepisy wymagają podjęcia aktu regulującego sposób przeprowadzenia konsultacji publicznych.

19.03.2019

MEN: Egzaminy zorganizujemy, o płacach chcemy rozmawiać

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Podjęliśmy prace nad przygotowaniem rozwiązań, które usprawniają organizację tegorocznych egzaminów; uelastycznienie przepisów daje dyrektorom szkół dodatkowe możliwości organizacyjne - napisała minister edukacji narodowej Anna Zalewska do samorządowców. Jednocześnie zadeklarowała gotowość do rozmów z przygotowującymi się do strajku związkowcami.

17.03.2019

W kole gospodyń wiejskich niezależnie od miejsca zamieszkania

Samorząd terytorialny

Koła gospodyń wiejskich będą mogły działać na wsiach, w sołectwach w granicach miast oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców. Posłowie znowelizowali ustawę o kołach gospodyń wiejskich zgodnie z postulatami zainteresowanych.

15.03.2019

Sąd: Nie płaci za zadłużenie mieszkania ten, kto się z niego wyprowadził

Samorząd terytorialny Budownictwo

Pozwany wyprowadził się z mieszkania kilka lat przed tym jak powstała zaległość wobec miasta. Nie może więc odpowiadać finansowo za długi. To, że pozwany nie uaktualnił danych meldunkowych, nie oznacza bowiem, iż miasto może żądać od niego zapłaty za bezumowne korzystanie z lokalu, którego faktycznie nie zajmował

15.03.2019

Samorządy mogą już składać wnioski o pieniądze na drogi

Samorząd terytorialny

Wojewodowie ogłaszają już rozpoczęcie naborów wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Program przewiduje wsparcie budowy i remontów dróg w ciągu 10 lat. Dokumenty od samorządów będą przyjmowane do 12 kwietnia.

14.03.2019

W większych miastach mieszkańcy mają więcej do powiedzenia

Samorząd terytorialny

Władze lokalne nie są zbyt chętne inicjatywom mieszkańców, a mieszkańcy rzadko korzystają ze swoich uprawnień, są jednak wyjątki. Z raportu Fundacji im. Batorego wynika, że bardziej otwarte są miasta na prawach powiatu. Samorządom niespieszno do finansowania pomysłów obywateli – w zeszłej kadencji zrealizowano mniej niż połowę zgłoszonych w badanych gminach wniosków.

14.03.2019

WSA: Obowiązek deratyzacji nie może dotyczyć całej gminy

Samorząd terytorialny

Rada gminy przyjęła uchwałę, w której ustanowiła obowiązkową deratyzację dla wszystkich nieruchomości zabudowanych. Rozpoznający sprawę WSA w Gdańsku uznał, że stanowiło to przekroczenie upoważnienia ustawowego, które pozwala jedynie na wskazanie konkretnych obszarów.

14.03.2019

Opłaty za parkowanie w sobotę mają zniknąć

Samorząd terytorialny

Opłaty za postój w strefie płatnego parkowania nie będą pobierane w soboty - wynika z projektu zmiany ustawy o drogach publicznych. Znikną więc wątpliwości interpretacyjne, jak rada gminy ma określać dni tygodnia, w których płacić trzeba. Jednak ustawa o PPP wprowadza możliwość tworzenia stref specjalnych, płatnych nawet w święta.

14.03.2019

Kolejna nowelizacja nie zamaluje „białych plam transportowych”

Samorząd terytorialny

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nie może być uznany za przełomowy, jeżeli za jego cel uznamy ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego. Wydaje się, że nadszedł czas na opracowanie zupełnie nowej ustawy, zsynchronizowanej z mechanizmami dofinansowania organizowania lokalnego i regionalnego transportu autobusowego - pisze Adrian Misiejko.

13.03.2019

Wójt powinien zarządzać gminą, jak prezes firmą, a nawet lepiej

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Gdyby Ostrowice były zarządzane strategicznie, nie doszłoby do ich likwidacji. Samorządy niezamożne jeszcze bardziej potrzebują zarządzania strategicznego, bo pomaga „przyciągać” pieniądze - fundusze europejskie, zagraniczne i krajowe firmy – mówi prof. Andrzej Sztando

13.03.2019

Będzie wsparcie dla samorządów na przewozy autobusowe

Samorząd terytorialny

Jest projekt ustawy, który ma zapewnić pieniądze na autobusowy publiczny transport zbiorowy. Mechanizm wsparcia w organizowaniu przewozów przewiduje m.in. powstanie specjalnego funduszu i zasady dofinansowania zadań własnych samorządów.

13.03.2019

Zbędne regulacje i większe wydatki dla powiatów po zmianie prawa

Samorząd terytorialny

O uzyskaniu informacji przez radnego decydować ma zdrowy rozsądek, nie do końca uzasadnione jest wprowadzenie budżetu obywatelskiego w powiatach, a nagrania obrad rady wiążą się z wysokimi kosztami. O takich m.in. skutkach niedawnych zmiany w ustawach ustrojowych mówią przedstawiciele samorządów.

13.03.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski