Hermeliński: wskazana drobna ingerencja w przepisy wyborcze

Samorząd terytorialny

Możliwe jest kolejne przedłużenie terminu zgłoszeń na urzędników wyborczych - zapowiedział Wojciech Hermeliński, przewodniczący PKW i zasugerował zmianę przepisów wyborczych, m.in. w celu...

21.03.2018

Wojewoda: wybory sołtysa to nie wybory do parlamentu

Samorząd terytorialny

Przepisy Kodeksu wyborczego nie mają zastosowania do ustalenia czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach na sołtysa i członków rady sołeckiej. Kwestie te reguluje art. 36 ust. 2 ustawy o...

21.03.2018