Ustawa COVID-owa z 2 marca 2020 r. oraz przepisy jej nowelizacji - ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 przewiduje, że środki pochodzące z opłat za zezwolenia na alkohol mogą do końca 2020 r. zostać wykorzystane na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Izabela Heidrich, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Sopotu podkreśla, że ustawodawca wprowadzając zmiany nie przesądził o nadaniu wyższego priorytetu zadaniom związanym z COVID-19. - Przeznaczanie tych środków na zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości jest nadal obligatoryjne, a zatem należy pamiętać, że nie istnieje możliwość rezygnacji z wykonywania tych działań na rzecz finansowania działań związanych z COVID - mówi.

Czytaj w LEX: Zmiany w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii >


PARPA rekomendowała ostrożność

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych już w czerwcu opublikowała stanowisko, w którym przestrzegała przed niezgodnym z prawem wydatkowaniem środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwracała też uwagę, że przepisy dotyczące wydatkowania funduszu korkowego nie zostały zmienione. Zdaniem Agencji umożliwienie wydatkowania pieniędzy pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 nie oznaczało, że gminy będą mogły zrezygnować z realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z jej przepisami dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych gminy mogą przeznaczać wyłącznie na takie działania, które zostały przewidziane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W stanowisku PARPA wskazała też, że ze względu na ograniczenie działalności punktów gastronomicznych wpływy do budżetu gminy za zezwolenia będą mniejsze. I rekomendowała ostrożność w wydatkowaniu środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na przeciwdziałanie COVID-19.

 


Środki ochronne dla komisji gminnych

Sopot, realizując Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych na rok 2020, ograniczył więc wydatki do zapewnienia ochrony i umożliwienia pracy zdalnej członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Zostały zakupione środki ochrony indywidualnej - szyby plexi, maseczki, rękawice jednorazowe, przyłbice, płyny do dezynfekcji, ozonator, domofon oraz sprzęt elektroniczny do pracy zdalnej Zespołu ds. Lecznictwa i wsparcia rodzin z problemem alkoholowym - 2 telefony typu smatfon i komputer laptop – mówi Izabela Heidrich. Łącznie na przeciwdziałanie COVID wydano 10 693,60 zł, czyli 0,42 proc. wszystkich wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gmina Będzin zakupiła środki ochrony osobistej - maseczki ochronne, przyłbice ochronne, rękawice nitrylowe, płyny do dezynfekcji powierzchni, płyny do dezynfekcji rąk oraz osłony – szyby ochronne plexi. - Materiały zostały zakupione dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla potrzeb 3 punktów konsultacyjnych świadczących pomoc prawną i psychologiczną na terenie miasta – mówi Kinga Wesołowska-Bodzek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Będzinie. Łącznie było to według stanu na 18 grudnia 8873,44 zł, czyli 0,74 proc. wszystkich wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Nie ma dodatkowych pieniędzy

Paulina Rybczyńska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów podkreśla, że środki finansowe z opłat za zezwolenia są przeznaczone bezpośrednio na cele związane z profilaktyką. Jak mówi, miasto nie ma żadnych nowych dodatkowych pieniędzy z tytułu udzielanych koncesji, które mogłoby przeznaczyć na przeciwdziałanie COVID-19. - Zmiana przepisów poszerza możliwości wydatkowania już posiadanych środków, ale nastąpiłoby to faktycznie, gdybyśmy mieli do czynienia z jakąkolwiek nadwyżką finansową. Tak niestety nie jest - podkreśla.

Justyna Góźdź z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin informuje, że środki z dochodów z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały przeznaczone m.in. na wydatki związane dezynfekcją przystanków, funkcjonowanie przejściowego ośrodka dla bezdomnych mężczyzn oraz przejściowego ośrodka dla bezdomnych kobiet i działających w systemie całodobowym dwóch ogrzewalni dla osób bezdomnych.

W Urzędzie Miasta oraz kilku miejskich jednostkach budżetowych zakupiono środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji, termometry bezdotykowe, naczynia jednorazowe, laptopy do pracy zdalnej czy usługi dezynfekcji budynku. W żłobkach była konieczność likwidacji wykładzin dywanowych, zakupiono więc zmywalne maty piankowe, poduszki i materace. Na koniec listopada wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, finansowane z dochodów z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wyniosły ponad 362 tys. zł, co stanowi 4,37 proc. wpływów z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, osiągniętych na dzień 30 listopada br. w kwocie ponad 8 mln zł. Działania w Lublinie są kontynuowane w grudniu.

Miasto Bielsko-Biała środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych częściowo przeznaczyło na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.  Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży “Parasol” środki z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeznaczył na zakup termometrów bezdotykowych (11 sztuk), środków dezynfekujących, rękawic lateksowych, ręczników papierowych, folii ochronnych i taśm ostrzegawczych, itp. Wydatkowano 8.890,40 zł, czyli 0,19 proc. wszystkich wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Przepisy COVID-owe nie konkretyzują rodzajów wydatków, na jakie mogą być przeznaczone te pieniądze. Jak uzasadniono, celem takiego rozwiązania jest umożliwienie dostosowania wydatków do potrzeb danego województwa, powiatu czy gminy. Potrzeby te muszą być natomiast związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COViD-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.