Autorem projektu nowelizacji jest Ministerstwo Finansów. Jak wynika z komunikatu rządu, celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego dotyczącego wyrobów akcyzowych, takich jak napoje alkoholowe, susz tytoniowy, czy paliwa. Wprowadzono także zmiany, które mają przeciwdziałać nieprawidłowościom dotyczącym opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Dostosowano ponadto polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Zobacz również: 
Niesprzedane piwo dłużej bez akcyzy >>

Nowe przepisy mają ułatwić monitorowanie towarów akcyzowych >>         

Uszczelnienie systemu podatkowego

Uszczelnienie systemu podatkowego będzie dotyczyć obrotu:

  • alkoholem etylowym skażonym,
  • suszem tytoniowym,
  • wyrobami energetycznymi,
  • paliwami opałowymi i żeglugowymi.

 

 

Automatyzacja obsługi deklaracji podatkowych

Rząd planuje też wprowadzić automatyzację obsługi deklaracji podatkowych i ewidencji związanej z akcyzą. Tłumaczy, że rozwiązanie to powinno poprawić efektywność jednostek obsługujących i kontrolujących podatnika oraz skrócić czas na załatwienie sprawy dotyczącej zapłaty akcyzy. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, będą mogły składać dokumenty elektronicznie lub w postaci papierowej.

 


Zmiany w opodatkowaniu akcyzą

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowych obowiązków w stosunku do samochodów ciężarowych oraz specjalnych (np. pojazdów pomocy drogowej), o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Dotyczy to aut sprowadzanych z Unii Europejskiej oraz wyprodukowanych w kraju. Przy rejestracji takich samochodów potrzebny będzie dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy. Zdaniem MF, rozwiązania te zahamują mechanizm polegający na sprowadzaniu z krajów UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako samochody ciężarowe lub specjalne, aby uniknąć płacenia akcyzy. Dzięki temu system opodatkowania samochodów osobowych będzie bardziej szczelny.

Zmianie ma ulec również system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych. Nowe przepisy mają dodatkowo umożliwić prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.