Raporty o stanie JST - „przegadane”, czasem nieudostępniane

Samorząd terytorialny

Podsumowania stanu samorządów, które w tym roku po raz pierwszy prezentowali włodarze, były niepotrzebnie przepełnione danymi - np. zdublowanymi ze sprawozdań finansowych. Zdarzało się, że zamiast sporządzić je samodzielnie, zamawiali raporty w zewnętrznych firmach. Niektórzy nie udostępniali dokumentu przed sesją albo wystawiali sobie „laurkę".

17.07.2019

Webinarium o współpracy finansowej organizacji społecznych z samorządem

Samorząd terytorialny

Nowe wzory dokumentów dotyczące realizacji zadania publicznego we współpracy samorządu z organizacją społeczną, nowe regulacje w zakresie zawartości oferty, ochrona danych osobowych uczestników korzystających ze wsparcia i rozliczenie dotacji będą tematami szkolenia internetowego.

16.07.2019

NIK: Dobrze choć powoli wdrażamy unijne narzędzie wsparcia rozwoju miast i gmin

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są realizowane zgodnie z przepisami, ale z opóźnieniami w przygotowaniu i realizacji. Najwyższa Izba Kontroli pierwszy raz kontrolowała unijny instrument polityki spójności, który wspiera zrównoważony wspólny rozwój obszarów dużych miast i otaczających je gmin.

15.07.2019

WSA: Stosunek pracy radnego mobbera nie jest chroniony

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Radna nie przestrzegała zasad współżycia społecznego, naruszała podstawowe obowiązki pracownicze oraz dopuszczała się wobec pracowników ośrodka zachowań, które nosiły znamiona mobbingu. WSA w Gliwicach uznał, że okoliczności te uzasadniały wyrażenie przez radę gminy zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

13.07.2019

Brakuje klimatu dla rodziców zastępczych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Skoro rodzice zastępczy mają zapewniać bezpieczeństwo powierzonym im dzieciom, to sami powinni czuć się bezpieczni. Umowy o pracę są koniecznością i prędzej czy później ten problem musi być rozwiązany – mówi Prawo.pl Joanna Luberadzka-Gruca, ekspert Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

13.07.2019

Kryzys lekowy trwa, Ministerstwo Zdrowia radzi, co robić

Samorząd terytorialny Farmacja

Dla uspokojenia pacjentów, od poniedziałku 15 lipca zostanie uruchomiona specjalna infolinia w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie każdy pacjent będzie mógł sprawdzić, która apteka ma dany lek. Na stronie internetowej ministerstwa jest skrzynka dedykowana indywidualnym pacjentom: „brak leków”, gdzie można zgłaszać problemy z dostępnością.

12.07.2019

Rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami 21 tez samorządowych

Samorząd terytorialny

Samorządowcy chcą, żeby na bazie uwag mieszkańców powstało 21 postulatów, które zostaną przedstawione partiom politycznym. Samorządowe tezy mają być podstawą do przygotowania konkretnych projektów ustaw, które zostaną przekazane parlamentarzystom.

11.07.2019

Skargę na bezczynność organu można przesłać przez ePUAP

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Skargę na bezczynność organu można wnieść również w formie dokumentu elektronicznego do skrzynki podawczej tego organu - odpowiada ekspert na pytanie Czytelnika. Pismo takie powinno jednak spełniać określone wymogi.

11.07.2019

Samorządy nie zmieszczą więcej uczniów w liceach

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W wielu miastach nie ma już miejsc dla chętnych do szkół średnich. Samorządy twierdzą, że dobrze przygotowały się do zmian - przekształciły gimnazja, stworzyły nowe oddziały w istniejących szkołach. Jednak część budynków nie pomieści więcej uczniów. Wielu absolwentów tzw. podwójnego rocznika, nawet tych najlepszych, nie dostanie się w tym roku do wymarzonej szkoły.

11.07.2019

Nowe regulacje mają przyspieszyć wydawanie zgód wodnoprawnych

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Dzięki wprowadzeniu nowych regulacji oczekiwane jest przyspieszenie wydawania zgód wodnoprawnych, również w przypadkach wymagających zgłoszenia, czyli dokonywanych w trybie „milczącej zgody”.

09.07.2019

Zarzuty złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych dla marszałka pomorskiego

Samorząd terytorialny

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że marszałek województwa pomorskiego usłyszał w prokuraturze sześć zarzutów poświadczenia nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Mieczysław Struk nie zgadza się z ustaleniami służb i podkreśla, że nie ma szczegółowej instrukcji sporządzania oświadczeń.

09.07.2019

Samorządy chcą wykazać, ile dokładają do zadań zleconych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Samorządowcy chcą uwzględnienia w klasyfikacji budżetowej wydatków, które ponoszą na zadania zlecone. Według nich wydawanie pieniędzy na te zadania powinno być przejrzyste, a wprowadzenie klasyfikacji bardzo by to uprościło. Innego zdania jest resort finansów.

09.07.2019

WSA: Skargi na uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego lepiej pocztą nie wysyłać

Samorząd terytorialny

W Kodeksie wyborczym przewidziano wyjątkowe rozwiązanie proceduralne. Termin do dokonania czynności jest zachowany, gdy pismo przed jego upływem zostanie wniesione do organu. Gdy strona nada przesyłkę na poczcie w ostatnim dniu terminu, to korespondencja do organu wpłynie już po czasie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

09.07.2019

Skan umowy o pracę inspektora ochrony danych powinien być udostępniony

Samorząd terytorialny

Skan umowy o pracę inspektora ochrony danych to informacja publiczna i powinien podlegać udostępnieniu. Natomiast skany dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje zawodowe to dokumenty prywatne, które nie są informacją publiczną, nie są więc udostępniane.

08.07.2019

WSA: Klub radnych nie może być pominięty w komisji skarg

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie może powołać komisji skarg, wniosków i petycji w niepełnym składzie osobowym. Dlatego głosowanie nad jej składem powinno zostać przełożone do czasu, gdy będzie można powołać skład z uwzględnieniem przedstawicieli wszystkich klubów – wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

08.07.2019

Mieszkańcy nie chcieli oceniać raportów o stanie samorządów

Samorząd terytorialny

Do 30 czerwca br. wszystkie samorządy przeprowadziły sesje, podczas których debatowały nad raportami o stanie swoich jednostek. Zgodnie z nowymi przepisami w dyskusji na ten temat na forum rady mogli brać udział mieszkańcy gmin i miast. W praktyce jednak z takiej możliwości nie korzystali.

08.07.2019

Specustawa pozwoli rządowi przejąć kontrolę nad Westerplatte

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Usprawnienie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku to cel uchwalonej w czwartek 4 lipca przez Sejm ustawy "o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku". To finał sporu w tej sprawie pomiędzy rządem i gdańskim samorządzie.

05.07.2019

WSA: Dieta nie przysługuje wyłącznie z racji pełnienia funkcji

Samorząd terytorialny

Dieta stanowi rekompensatę za utracone zarobki i sprowadza się do wyrównania wydatków oraz strat spowodowanych pełnieniem funkcji, np. przewodniczącego rady. Osoba zajmująca to stanowisko nie ma jednak prawa do dodatkowej stałej miesięcznej diety – wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

05.07.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski