Celem programu „Zielony transport publiczny” jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie.

Ustawą o elektromobilności wprowadzono m.in. obowiązek wykorzystywania samochodów elektrycznych przez instytucje publiczne oraz do świadczenia zadań publicznych. Dla poszczególnych okresów określono minimalną wielkość udziału samochodów elektrycznych we flotach.

Termin i budżet programu „Zielony transport publiczny”

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i w formie pożyczki należy składać w trybie ciągłym do 15 grudnia 2021 r., nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Przygotowane wnioski osobne dla wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1,3 mld zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 1,1 mld zł, dla zwrotnych form dofinansowania – do 200 mln zł.

 


Przedsięwzięcia możliwe do dofinansowania

Program umożliwia finansowe wsparcie nabycia, leasingu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Pomoc przewidziana jest też na szkolenie kierowców, mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów.

Czytaj też: Ustawa podpisana - teraz NFOŚiGW ma wspierać elektromobilność>>

Wsparcie jest też przeznaczone na nabycie i leasing nowych trolejbusów tj. autobusów przystosowanych do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonych w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będą mogły pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe). Jest nim też objęte szkolenie kierowców i mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów.

Dofinansowanie przeznaczone może też być na nabycie lub leasing nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych. Także szkolenie kierowców i mechaników włączone jest do projektów.

Wsparcie na infrastrukturę

Program jest też przeznaczony na modernizację lub budowę infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych czy leasingowanych pojazdów, w tym szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej. Infrastruktura wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi transportu publicznego.

Więcej informacji i dokumenty na stronie NFOŚiGW tutaj