Do 31 stycznia firmy muszą złożyć deklaracje na podatek od nieruchomości. Ujednolicenie wzoru formularza we wszystkim gminach w Polsce miało ułatwić życie podatnikom. Właściciele nieruchomości położonych w kilku miejscowościach nie unikną jednak konieczności sprawdzania stron poszczególnych urzędów i weryfikacji przyjętych w danej gminie stawek podatkowych.

- To żmudny proces. Słusznym rozwiązaniem wydaje się zmiana prawa i doprowadzenie do sytuacji, w której Ministerstwo Finansów publikowałoby wykaz stawek przyjętych przez poszczególne gminy na początku roku. Dane te resort i tak posiada. Gminy raportuje je do końca marca – wskazuje dr Adam Kałążny, radca prawny, dyrektor w dziale podatku od nieruchomości Deloitte. Jego zdaniem, słusznym rozwiązaniem byłoby przesunięcie obowiązku raportowania np. do końca grudnia. W takim przypadku MF mógłby na początku stycznia udostępnić zbiorcze zestawienie stawek.

Jak tłumaczy Jan Furtas, doradca podatkowy, menadżer w Crido, w nowych formularzach przede wszystkim niezbędne będzie wskazanie odrębnie każdego przedmiotu opodatkowania, a zatem każdej działki gruntu, poszczególnych budowli i każdego budynku. Dotychczas zazwyczaj podatnicy podawali jedynie zbiorcze wartości podstaw opodatkowania.

Zobacz również:
Gminy łatają dziury w swoich budżetach pieniędzmi mieszkańców >>

Opodatkowanie gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej cały czas pełne wątpliwości >>
 

Skarbówka sprawdzi przedmiot opodatkowania

Od początku 2020 roku, bezpośrednio po złożeniu przez podatników deklaracji ze szczegółowymi informacjami, organy podatkowe po raz pierwszy mają możliwość szczegółowego przeanalizowania, co podatnicy wykazują dla potrzeb opodatkowania i czy działanie takie jest prawidłowe. - Łatwiej jest zatem sprawdzić, czy rozliczenia podatników są poprawne i zgodne z obecną interpretacją przepisów – ocenia Jan Furtas.

Ekspert zwraca jednak uwagę, że z uwagi na nieprecyzyjność regulacji dotyczących podatku od nieruchomości, w praktyce co podlega opodatkowaniu i jak powinno być deklarowane (np. jako budynek czy budowla) w wielu przypadkach kształtuje na bieżąco orzecznictwo sądów administracyjnych, a niejednokrotnie również wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

 

Niekompletny załącznik do deklaracji

Okazuje się także, że z rozliczaniem podatku od nieruchomości wiąże się wiele problemów praktycznych. Wątpliwości dotyczą m.in. sytuacji, czy urząd może odmówić przyjęcia deklaracji, jeżeli jakikolwiek element załącznika (np. obręb lub numer środka trwałego) nie jest wypełniony?

Dr Adam Kałążny zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatnicy zobowiązani są do składania deklaracji na podatek według wzoru określonego przez ministra finansów. Wzór ten obejmuje również załączniki do deklaracji, które określają szczegółowy zakres danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

- Z takiej konstrukcji przepisów wynika, że wszystkie pola, które zawierają załączniki do deklaracji powinny być obligatoryjnie uzupełnione. Podobne wnioski płyną z lektury objaśnień Ministerstwa Finansów do deklaracji na podatek od nieruchomości – podkreśla nasz rozmówca.

 


Jego zdaniem, urząd nie ma podstawy prawnej do odmowy przyjęcia deklaracji. Może natomiast, w przypadku np. niekompletnego, zdaniem urzędu, uzupełnienia deklaracji, wezwać podatnika do jej skorygowania w ramach tzw. czynności sprawdzających. Organ podatkowy może też wezwać podatnika do złożenia stosownych wyjaśnień w zakresie braku zawarcia określonych danych.

W przypadku, gdy brak możliwości uzupełnienia określonych danych w załączniku przez podatnika wynika z przyczyn obiektywnych (np. brak dostępnej dokumentacji dotyczącej położenia budowli usytuowanej na kilku działkach), wydaje się, że złożenie stosownych wyjaśnień powinno okazać się wystarczające. W szczególności w sytuacji, gdy wskazany brak nie powoduje niemożności ustalenia w sposób prawidłowy podatku.

Problematyczna korekta deklaracji w ciągu roku

Problematyczna okazuje się również kwestia złożenia korekty deklaracji w ciągu roku. Z przepisów wynika, że do każdej składanej korekty należy dołączyć komplet załączników ZDN-1 (dane o przedmiotach opodatkowania) oraz, jeżeli korzysta się ze zwolnień z podatku od nieruchomości wymagane są również załączniki ZDN-2 (dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania).

- Z tego względu, jeżeli podatnik składa w ciągu roku kilka korekt deklaracji na podatek od nieruchomości, to za każdym razem musi złożyć komplet odpowiednich załączników odzwierciedlające opodatkowane w danym okresie grunty, budowle oraz budynki – podkreśla dr Adam Kałążny.