Dotacja na realizację spisu rolnego ujęta w budżecie gminy została określona w ustawie z 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020r. oraz w piśmie skierowanym do gmin przez Wojewódzkie Biuro Spisowe 15 lipca 2020 roku.

Należy więc przyjąć, że wypłata tych środków musi nastąpić w identycznym trybie, jaki prawo przewiduje dla wynagrodzeń organów wykonawczych gmin. - Prezes GUS nie ma prawa nie wykonać ustawy, zwłaszcza że sam przedłożył projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym – piszą do wiceministra SWiA Pawła Szefernakera w piśmie z prośbą o podjęcie interwencji.

Dotacja na koszty spisu powinna być przekazana gminom

Andrzej Porawski, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podkreśla w apelu do Pawła Szefernakera, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. współpracy z samorządami, że GUS „nie ma prawa do interpretacji przepisów ustawy, zwłaszcza zmieniającej jej postanowienia”. Ma natomiast obowiązek przeprowadzenia spisu do końca, także w zakresie umożliwienia wykorzystania przekazanych gminom dotacji na koszty operacji, w tym wynagrodzenia osobowe.

Czytaj też: Dodatki i nagrody spisowe to przychody z działalności wykonywanej osobiście>>

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski apeluje o wyjaśnienie powodu nieprzyznania nagród do zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego. Zdaniem korporacji ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz pismo skierowane do gmin przez Wojewódzkie Biuro Spisowe 15 lipca 2020 roku, dokładnie określają, jak powinna zostać ujęta w budżecie gminy dotacja na realizacje spisu. - Ponadto z korespondencji jasno wynika, że w kwocie przeznaczonej na jednorazowe nagrody spisowe są środki dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków gminnych biur spisowych - pracowników urzędów gmin wykonujących prace spisowe  podkreśla szef związku Jacek Gursz. Takie środki były przyznawane w przypadku poprzednich spisów.

Negatywna opinia większości wojewodów

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oraz wiele osób zaangażowanych w gminach w przeprowadzenie spisu, są zdziwieni i rozgoryczeni, tym bardziej że ich zdaniem „wszyscy gminni komisarze i ich zespoły sumienie wykonywali swoje obowiązki”.

Z informacji organizacji samorządowych wynika, że GUS informował gminy - najpierw telefonicznie a następnie mailowo, że w sprawie nagród spisowych dla gminnych komisarzy spisowych oraz dodatków i wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych jest „negatywna opinia większości wojewodów (wojewódzkich komisarzy spisowych) lub brak pozytywnej opinii od pozostałych wojewodów”.