Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przewiduje, że do dnia 17 stycznia 2021 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Nie dotyczy to jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury.

Zgodnie z kolejną już wersją rozporządzenia, kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej".

 


Przedłużenie nakazu z początku listopada

Obecnie taki nakaz obowiązuje do 27 grudnia. W przypadku samorządów decyzja pozostawiona jest kierownikom jednostek samorządu terytorialnego, m.in. dlatego, że nie wszyscy dysponują odpowiednim potencjałem, by przejść do zdalnego realizowania obowiązków. Już na początku listopada podczas spotkania on-line z przedstawicielami samorządów, premier Mateusz Morawiecki i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, podkreślali, że szefowie JST mogliby wyłączyć zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu czy jednostki, jeśli nie jest możliwe ich wykonywanie w trybie zdalnym.

Czytaj też: Samorządowcy zdecydują o pracy zdalnej swoich urzędów>>