Sieć Obywatelska Watchdog zapytała urzędy o stopień ich przygotowania do realizacji zadań w formule zdalnej. Z zebranych danych wynika, że urzędy muszą dostosować często swoją działalność do wymagań prawnych. Jeżeli bowiem przepis wymaga złożenia wniosku pisemnie albo załączenia oryginalnych dokumentów w postaci papierowej, dla których nie ma możliwości ich zeskanowania i uwierzytelnienia elektronicznego, to urząd takiego wniosku nie rozpatrzy, jeżeli zostanie wniesiony elektronicznie.

Niektóre z urzędów wskazały, iż ponad 75 proc. usług jest możliwych do realizacji bez pojawiania się mieszkańca w urzędzie. Tak wysoki procent budzi szacunek, ale i pewne obawy, czy rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce, czy właściwie zrozumiano pytanie. Realizacja usługi może być bowiem traktowana w różny sposób. Może to być np. tylko wniesienie wniosku elektronicznego, z obowiązkiem odbioru dokumentu. Przykładem takiej usługi jest wniosek o wydanie dowodu osobistego. Nie ma obecnie możliwości realizacji tej usługi elektronicznie przy przepisach zobowiązujących do odbioru dokumentu w urzędzie gminy.  

Czytaj też: Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Więcej danych zebranych przez Watchdog TUTAJ