Minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił rekomendacje do wyłącznego głosowania korespondencyjnego w dwóch gminach - Baranów i Marklowice. Pierwsza znajduje się w województwie wielkopolskim, druga w Śląskim. Resort zdrowia ocenił, że  tzw. wskaźnik zapadalności przekracza 100 na 10 000 mieszkańców. Tego samego dnia PKW podjęła uchwałę o zarządzeniu wyłącznie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w tych dwóch gminach.

Rekomendacje do wyłączenia niektórych terenów kraju z głosowania przy urnach z powodu zagrożenia epidemicznego może wydać minister zdrowia zgodnie ze specustawą o wyborach prezydenckich w 2020 roku. Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego z 2 czerwca stanowi, że „w przypadku nagłego i znaczącego pogorszenia sytuacji epidemicznej na terenie danej gminy lub jej części, Państwowa Komisja Wyborcza, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, nie później niż 7 dni przed wyborami, może zarządzić, w drodze uchwały, głosowanie wyłącznie korespondencyjne na tym terenie, określając sposób i tryb organizacji tego głosowania”.

Czytaj też: Wybory tylko korespondencyjne w gminie lub regionie możliwe, ale trudne i ryzykowne>>

Zgodnie z kalendarzem wyborczym możliwość wydania przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej, ma nastąpić do 21 czerwca.

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28 czerwca, a ewentualna druga tura – 12 lipca.