Przedstawiciele samorządów z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu apelują do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o przekazanie w trybie pilnym sposobów postępowania na wypadek podejrzenia COVID-19 w lokalach wyborczych.

 

Prace komisji przy podejrzeniu zakażeniem

Ważne jest dla nich również to, jak w takiej sytuacji przeprowadzać prace kolegialne czy zebrania komisji wyborczych przewidziane w Kodeksie wyborczym.

Zgodnie z opublikowanym 16 czerwca rozporządzeniem ministra zdrowia z 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym, wśród rygorów związanych z bezpieczeństwem są m.in. ograniczenia osób przebywających na danej powierzchni i wietrzenie pomieszczeń.

W lokalu wyborczym ma przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej. Co najmniej 1,5 m odstępu musi być między stanowiskami pracy poszczególnych członków komisji.

Przy wejściu, w widocznym miejscu, umieszcza się dla wyborców płyn do dezynfekcji rąk. Klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz inne powierzchnie, które mogą być dotykane mają być przemywane płynem do dezynfekcji.

Samorządy mogą zamówić bezpłatnie: maski, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i płyny do dezynfekcji powierzchni. Zobacz też: Gminy mogą zamawiać środki ochrony dla komisji wyborczych przez specjalny formularz