Skarga komitatu wyborczego dotyczyła uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nr 189/2020 z 10 czerwca 2020 r. Tego dnia pełnomocnik komitetu wyborczego Waldemara Witkowskiego zgłosił go do wyborów prezydenckich, ale PKW odmówiła.

Brak 100 tys. podpisów poparcia

W uzasadnieniu uchwały PKW stwierdziła, że błędem komitetu było niezałączenie wykazu co najmniej 100 tys. podpisów obywateli popierających zgłoszenie kandydata.  

Komisja zaznaczyła, że kandydat nie został zarejestrowany w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., bo nie uzyskał wystarczającego poparcia obywateli. W związku z tym nie mógł on skorzystać z rejestracji w wyborach zarządzonych na 28 czerwca br.. Ale Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy jej przepisy nie wyłączają możliwości rejestracji kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

Czytaj:  Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw bez wychodzenia z domu

Przewodniczący Komisji sędzia Sylwester Marciniak wskazał, że kandydaci zarejestrowani na wybory 10 maja br., które się nie odbyły uzyskali wymagane w Konstytucji i Kodeksie wyborczym poparcie co najmniej 100 tys. , a wiec mogą startować w wyborach ogłoszonych na 28 czerwca. I nie muszą już zbierać podpisów.

Czytaj w LEX: Zadania jednostek samorządu terytorialnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej >

Wymóg poparcia - spełniony

Sąd Najwyższy uznał, że w sytuacji, w której kandydat złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach wyznaczonych na dzień 28 czerwca 2020 r. i przedstawił podpisy, udzielone przez co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wyboru do Sejmu RP, to prokonstytucyjna wykładnia przepisów tej ustawy przemawia za uznaniem, że w ten sposób spełnił wymóg poparcia (wynikający z art. 127 ust. 3 Konstytucji RP).

Nie ma przy tym znaczenia, że część podpisów została złożona w związku z wyborami wyznaczonymi na 10 maja 2020 r., a część - z wyborami wyznaczonymi na 28 czerwca 2020 r. Istotne jest, że kandydat wykazał się łącznie poparciem ponad 100 000 obywateli.

Uwzględnienie przez Sąd Najwyższy tej skargi oznacza natychmiastowe wpisanie Waldemara Witkowskiego przez PKW na listę kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta RP w wyborach, które mają odbyć się 28 czerwca br.

Sygnatura akt I NSW 61/20, orzeczenie z 12 czerwca 2020 r.