Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Planowane...
Bartosz Starczewski
02.01.2017
Samorząd terytorialny
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę na projekt i budowę drogi od miejscowości...
Filip Śledź
02.01.2017
Zamówienia publiczne
Opis przedmiotu zamówienia jest wynikiem sprecyzowania potrzeb zamawiającego. Innymi słowy, wpierw...
Paweł Wójcik
02.01.2017
Zamówienia publiczne
Od 1stycznia 2017 r. opłaty za udostępnianie informacji o środowisku będą mogły być pobierane nie...
Adam Bochentyn
01.01.2017
Samorząd terytorialny
PKP PLK wybrały najkorzystniejszą ofertę w przetargu na modernizację linii Łódź Kaliska - Zduńska...
Filip Śledź
01.01.2017
Zamówienia publiczne
Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji zamówienia. Czy po jego upływie może zawrzeć umowy z...
Daniel Szczęsny
01.01.2017
Zamówienia publiczne
Dzięki wysiłkowi organizacyjnemu i zmianom procedur, skróciliśmy cykle inwestycyjne i zdecydowanie...
Filip Śledź
31.12.2016
Zamówienia publiczne
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (gminy) powinien obejmować bilanse...
Dorota Skrzypska
30.12.2016
Samorząd terytorialny
Zwrot strona dowiedziała się o decyzji oznacza, że strona uzyskała informacje pozwalające...
Anna Dudrewicz
30.12.2016
Samorząd terytorialny
Rada Ministrów nie była uprawniona do dokonania zmiany granic Miasta Opola, bo wniosek, który...
Inny
30.12.2016
Samorząd terytorialny
Po odzyskaniu praw do tzw. nieruchomości warszawskich ich właściciele są uprawnieni do występowania...
Inny
30.12.2016
Samorząd terytorialny
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...
Filip Śledź
30.12.2016
Zamówienia publiczne
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu dokonał otwarcia ofert w przetargu na rozbudowę al....
Filip Śledź
30.12.2016
Zamówienia publiczne
PKP PLK ogłosiły przetarg na projekt i rozbudowę linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko...
Filip Śledź
30.12.2016
Zamówienia publiczne
PKP PLK wybrały najkorzystniejszą ofertę w przetargu na modernizację linii kolejowej nr 447 na...
Filip Śledź
30.12.2016
Zamówienia publiczne
Od 30 grudnia br. zaczyna obowiązywać rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w rocznym...
Filip Śledź
30.12.2016
Zamówienia publiczne
Opracowanie założeń funkcjonowania i trybu wyboru stałego ciała przedstawicielskiego młodzieży przy...
Norbert Bonin
29.12.2016
Samorząd terytorialny
Czynności podejmowane przez podmioty odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową w regionie górnej...
Norbert Bonin
29.12.2016
Samorząd terytorialny
O tym, jakie zadania będą realizowane przez CUW powinien stanowić statut nadany w drodze uchwały...
Agata Piszko
29.12.2016
Samorząd terytorialny
Pracownicy zakładu komunalnego będącego jednostką organizacyjną gminy, jak też jej dyrektor...
Magdalena Skalska
29.12.2016
Samorząd terytorialny
Instytucja wstrzymania wykonania decyzji nie służy zabezpieczeniu strony przed jakimikolwiek...
Anna Dudrewicz
29.12.2016
Samorząd terytorialny
PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację 40 km trasy kolejowej Kędzierzyn Koźle Opole Groszowice -...
PAP
29.12.2016
Zamówienia publiczne
Dwa spotkania otwarte oraz zbieranie uwag za pomocą specjalnie przygotowanego formularza - w ten...
Norbert Bonin
29.12.2016
Samorząd terytorialny
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na projekt i budowę obwodnicy Kazimierzy...
Filip Śledź
29.12.2016
Zamówienia publiczne
Od wielu lat zarówno zamawiającym jak i wykonawcom nastręcza wiele trudności kwestia oceny...
Paweł Wójcik
29.12.2016
Zamówienia publiczne
W świetle definicji z 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w...
Michał Bursztynowicz
28.12.2016
Samorząd terytorialny
Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Jeżeli...
Janusz Jerzy
28.12.2016
Samorząd terytorialny
Po wyrażeniu opinii przez organ samorządu aptekarskiego wobec określonego projektu uchwały organ...
Anna Dudrewicz
28.12.2016
Samorząd terytorialny
Radni Sejmiku Województwa Śląskiego, zaniepokojeni regulacjami zawartymi w projekcie zmian w...
28.12.2016
Samorząd terytorialny
Zmiany dotyczące wycinki drzew oraz krzewów, nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia...
Norbert Bonin
28.12.2016
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski