Prawo ochrony konkurencji zakazuje przedsiębiorcom startującym w przetargach wspólnego uzgadniania swoich ofert. Najczęstszą formą zmowy jest mechanizm ich rozstawiania i wycofywania. Jeżeli propozycje uczestników porozumienia są najkorzystniejsze, wówczas zwycięzca przetargu rezygnuje z podpisania umowy po to, żeby zamawiający wybrał droższą ofertę innego uczestnika zmowy.

Trzy postępowania wyjaśnią, czy doszło do zmowy

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał przestrzega, że rezygnacja przez zwycięzcę przetargu z podpisania umowy z mało wiarygodnych powodów czy nieuzupełnienie wymaganych dokumentów może być sygnałem alarmowym dla zamawiających, że mogło dojść do niedozwolonego porozumienia. - Warto zawiadomić wtedy UOKiK – mówi. UOKiK wszczął trzy postępowania dotyczące zmów przetargowych.

Dwa postępowania dotyczą przetargów organizowanych przez Pocztę Polską na podwykonawców, którzy w jej imieniu mieli dostarczać przesyłki listowne i kurierskie. W pierwszym są to przedsiębiorcy z Konina, którzy ubiegali się o zamówienie w woj. wielkopolskim. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Aneta Kubiaczyk AK Trans. Jednak pomimo kilku wezwań nie uzupełniono brakującej dokumentacji, co oznaczało brak możliwości podpisania umowy.

 

Wygrał jeden podmiot, ale wykona inny

Zdaniem urzędu, celem takiego działania było doprowadzenie do przyznania zamówienia podmiotowi Kubiaczyk Jacek Przedsiębiorstwo Usługowe, który zaoferował cenę wyższą o prawie 50 tys. zł. W przetargu w woj. pomorskim zmowę mogli zawrzeć Maria Gałka Maya Transport z Dębogórza i Endavor z Sopotu. Pierwszy z przedsiębiorców zrezygnował z umowy, wskutek czego wybrana została oferta drugiego z nich – droższa o 400 tys. zł.

Kolejne postępowanie dotyczyło przetargu organizowanego przez gminę Tarnobrzeg na dostawę i montaż ścianek aranżacyjnych w ramach projektu Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny. Najtańszą ofertę złożył przedsiębiorca Janusz Kurek Firma Budowlana J & S z Kazimierzy Wielkiej. Po ogłoszeniu wyników zrezygnował z podpisania umowy. Tym samym gmina wybrała spółkę Brimat z Rzeszowa, która zaoferowała cenę o blisko 315 tys. droższą. UOKiK podejrzewa, że było to działanie uzgodnione przez przedsiębiorców, tym bardziej, że później Firma Budowlana J & S została podwykonawcą Brimat.

Czytaj też: Fala uwag do projektu nowego prawa zamówień publicznych

Info od sygnalistów

Za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję grozi kara finansowa do 10 proc. obrotu. UOKiK przypomina o programie pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów, m.in. od byłych i obecnych pracowników firm naruszających prawo.

Każdy kto dowie się o praktykach ograniczających konkurencję, powinien zawiadomić UOKiK, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 22 55 60 500 lub adresem: sygnalista@uokik.gov.pl. Wszystkie dane na temat programu dla sygnalistów znajdują się na stronie konkurencja.uokik.gov.pl.