Według UOKiK praktyki te polegały mm.in. na wprowadzaniu konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez spółkę poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do bezpieczeństwa inwestycji i sytuacji finansowej spółki.

Sprawdź w LEX: Kontrola działalności handlowej >

Z informacji GetBack wynika, że sprawdzane przez UOKiK nieprawdziwe informacje dotyczyć miały także kwestii "ekskluzywności oferowanych obligacji lub co do dostępności czasowej oferowanych obligacji, w celu nakłonienia konsumentów do podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej umowy i pozbawienia ich tym samym możliwości świadomego wyboru produktu.

 


- Postępowanie to zostało wszczęte przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 06 lutego 2019 r. (data doręczenia postanowienia do spółki) i spółka będzie brała w nim czynny udział - napisano w  środowym raporcie GetBack.

Czytaj: UOKiK prowadzi trzy postępowania w sprawie GetBack>>

Natomiast UOKiK poinformował w środę na Twitterze, że "to nie jest jedyne działanie wobec podmiotów, które sprzedawały obligacje #Getback". O pozostałych działaniach Urząd ma poinformować w czwartek podczas spotkania prasowego.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Kontrola treści klauzul >

Charakter prawny wzorców umów >

Klauzule abuzywne >