Od pewnego czasu przyglądamy się rynkowi obligacji korporacyjnych emitowanych przez różne podmioty. To są to różne analizy obejmujące różne działania urzędu, na różnym etapie - mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w rozmowie z LEX.pl. Jeśli chodzi o nabitych w obligacje GetBacku, to prowadzimy od kwietnia postępowanie wyjaśniające w sprawie oferowania i sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Get Back. Ustalamy, czy w związku z oferowaniem i sprzedażą ww. obligacji korporacyjnych mogło nastąpić naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ponadto na początku czerwca wszczęliśmy postępowanie wyjaśniające w związku z sygnałami od konsumentów, którzy kupili  obligacje Getback  przy udziale banków np. Idea Bank i domów maklerskich np. Polski Dom Maklerski. Sprawdzamy czy przy sprzedaży obligacji  dochodziło do nieprawidłowości - w tym missellingu oraz wprowadzania w błąd.


Czytaj całą rozmowę z Markiem Niechciałem, prezesem UOKiK, w tym m.in.: o projekcie ustawy deweloperskiej >>