Poinformował o tym w poniedziałek Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. - Spółka informuje o otrzymaniu w dniu 11 marca 2019 roku od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienia w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego, którego stronami są Veolia Energia Warszawa S.A., Veolia Energia Polska S.A., PGNiG TERMIKA S.A., spółka zależna PGNiG, oraz PGNiG, w sprawie naruszenia zakazów - do których miało dojść w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia w 2014 roku - określonych w art. 6 ust 1 pkt 1,3 i 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także art. 101 ust. 1 lit a) i c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie uzgadniania cen energii cieplnej, podziału rynku energii cieplnej i uzgadniania warunków składanych ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia na sprzedaż i dostawę energii cieplnej - czytamy w komunikacie firmy. 

Czytaj: Do wykazania zmowy cenowej nie potrzeba bezpośredniego dowodu>>
 

Spółka w swoim oświadczeniu stwierdziła również, że po wstępnej analizie zawiadomienia zarząd spółki ocenił "ryzyko negatywnych konsekwencji dla Grupy Kapitałowej PGNiG, jako niskie".