Zamiar przeprowadzenia transakcji podlega zgłoszeniu do Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym zgłoszenie przekroczył równowartość 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.  Zapobiega to sytuacjom, w których transakcja doprowadzi do wyeliminowania konkurencji na danym rynku.
Czytaj również: Kolejne zmiany w nadzorze finansowym >>
- Przedsiębiorca, który osiągnie zbyt dużą przewagę nad konkurentami lub zostanie monopolistą nie będzie musiał również zabiegać o konsumentów, co spowoduje np. wyższe ceny lub niższą jakość usług lub produktów. Dlatego konieczne jest sprawdzenie transakcji przez UOKIK. Co ważne, możemy badać jedynie wpływ koncentracji na konkurencję – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  

Rekordowy rok

- 2018 r. był dla urzędu rekordowy pod względem spraw z zakresu kontroli koncentracji. Do UOKiK wpłynęło 251 zgłoszeń. Urząd wydał 229 decyzji. 228 rozstrzygnięć to zgody na transakcje, a jedno to umorzenie postępowania – mówi Michał Holeksa, wiceprezes UOKiK.

W jednej sprawie UOKiK przedstawił zastrzeżenia do transakcji. Było to przejęcie przez Air Products kontroli nad spółkami ACP Europe i Eurocylinder. W pięciu przypadkach przedsiębiorcy wycofali wnioski o zgodę na dokonanie koncentracji. Sprawy dotyczyły m.in. przejęć: Calypso Fitness, Multimedia Polska oraz Elester-PKP. Średni czas wszystkich postępowań zakończonych decyzją to 41 dni. 220 spraw zakończyło się bez konieczności przedłużania postępowania (średni czas to 36 dni), a osiem decyzji było poprzedzonych drugą fazą. W toku jest ponad 30 postępowań, z czego pięć w drugim etapie. Ponadto urząd opiniował 390 spraw prowadzonych przez Komisję Europejską. KE pytała UOKiK o opinię m.in. w sprawie fuzji spółek Siemens i Alstom.

Dwuetapowe postępowanie

Postępowanie w sprawie koncentracji jest dwuetapowe. W pierwszym – które trwa do 30 dni - rozpatrywane są sprawy, które nie budzą wątpliwości co do negatywnego wpływu na konkurencję. Bardziej skomplikowane, np. wymagające badania rynku, przechodzą do drugiej fazy. Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania.