Większość przepisów tzw. ustawy o KNF (z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku) ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Część jednak już obowiązuje -  od 1 grudnia te najbardziej kontrowersyjne o przejmowaniu banków, a od 15 grudnia te dotyczące składu Komisji Nadzoru Finansowego oraz uprawnień prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

Większy skład KNF

Od 15 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego poszerzyła się o przedstawicieli: prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych. Na stronie KNF nie ma jeszcze nowego składu komisji. Warto pamiętać, że obecny prezes BFG Zdzisław Sokal zasiada już w KNF jako przedstawiciel prezydenta. Dlatego też prezydent odwołał go z dniem 13 grudnia. W poniedziałek Kancelaria Prezydenta podała, że jego miejsce zajmie Cezary Kochalski, ekonomista prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Sokal nadal pozostaje społecznym doradcą Andrzeja Dudy. Według Dziennika Gazety Prawnej do KNF trafi nie Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych, ale jego zastępca Maciej Wąsik. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami członkowie KNF będący przedstawicielami  BFG, prezesa UOKiK oraz ministra koordynatora służb specjalnych mają jedynie głos doradczy. Nie będą brać udziału w głosowaniach. Mimo to Marek Niechciał, prezes UOKiK, cieszę się , że skład KNF został zwiększony. - Dzięki temu będzie można szerzej spojrzeć na sprawy rynku finansowego  – mówi Niechciał. Pierwsze posiedzenie KNF w nowym składzie odbędzie się we wtorek, 18 grudnia.

Czytaj również: KNF ostrzega 59 banków spółdzielczych przed możliwością przejęcia >>

 


Nowe kompetencje prezesa UOKiK

Ponadto od soboty, 15 grudnia, prezes UOKiK może nałożyć karę finansową na osobę z kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, jeżeli stwierdzi, że umyślnie przyczyniła się do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub do stosowania klauzul niedozwolonych. Maksymalna wysokość kary to 2 mln zł, a w przypadku menedżera spółki z sektora finansowego - 5 mln zł. Sankcja finansowa na osobę fizyczną może być orzekana w decyzji, w której prezes UOKiK nałoży karę na przedsiębiorcę. - Do tej pory taka możliwość istniała wyłącznie za naruszenie przepisów o ochronie konkurencji, choć do chwili obecnej Prezes UOKiK z tej możliwości nie skorzystał – zauważa Bernadeta Kasztelan–Świetlik, radca prawny, wspólnik w kancelarii Gessel

Kary nałożone na branżę finansową będą zasilać nowo utworzony Fundusz Edukacji Finansowej. Jego celem jest zwiększenie świadomości finansowej Polaków oraz działania edukacyjne w tym zakresie.

– Nowe kompetencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to kolejny krok w walce z nadużyciami na rynku finansowym. Będziemy korzystać z nowych narzędzi, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że to decyzje oraz nadzór kadry zarządzającej mają ogromny wpływ na stosowanie przez firmę praktyk, które naruszają prawa konsumentów. Może to być np. wywieranie presji na sprzedawców, by pozyskiwali jak najwięcej klientów, nawet kosztem wprowadzania ich w błąd – mówi Marek Niechciał.