Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu we własność jest teraz gorącym tematem. Przy okazji pojawiły się wątpliwości, czy ustalenie prawa własności będzie powodowało skutki w podatku od towarów i usług.

Zobacz w LEX: Nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności >

Przekształcenie użytkowania to nie nowa transakcja

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 29137 przypomniało treść uchwały NSA sygn. akt I FPS 1/06. Wynika z niej, że na skutek ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem na rzecz użytkownika wieczystego. Dzięki temu może on rozporządzać nim jak właściciel. Zdaniem NSA, znajduje to wyraz zarówno w zasadzie swobody korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki jak w przypadku właściciela tego gruntu, jak również w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot, tak jak ma to miejsce w przypadku dokonywania sprzedaży gruntu przez właściciela.

Więcej na ten temat w LEX: Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności a VAT >

Zobacz również:
Dodatkowe pieniądze dla pracowników skarbówki >>

Obowiązkowy split payment od stycznia 2020 roku >>
 

Ministerstwo Finansów potwierdziło jednocześnie, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nie może być traktowane jako ponowna dostawa tego samego towaru. Przekształcenie w istocie jest tylko zmianą tytułu prawnego do nieruchomości. Nie będzie wpływać natomiast na „władztwo do rzeczy”, które użytkownik wieczysty już uzyskał w dacie ustanowienia użytkowania wieczystego.

 

Przekształcenie bez VAT, ale opłatę trzeba opodatkować

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że sama czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności gruntów nie podlega opodatkowaniu jako ponowna dostawa towaru, ani żadna inna czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednakże – zdaniem MF - kwota należna z tytułu przekształcenia prawa własności będzie podlegać opodatkowaniu, jako element ceny za jego dostawę.

Zobacz w LEX: Zmiany w postępowaniu wieczystoksięgowym w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności >

Wynika z tego, że wszystkie kwoty należne właścicielowi gruntu (np. jednostce samorządu terytorialnego) pobrane z tytułu ustanowienia i trwania prawa użytkowania wieczystego, w tym również za jego przekształcenie w prawo własności, podlegają opodatkowaniu VAT. Całość opłaty przekształceniowej jest jednak kwotą brutto. Podatek VAT jest już w niej wliczony i właściciele nieruchomości nie muszą go dodatkowo płacić.

 

Wojciech Gonet, Piotr Marquardt, Michał Stawiński

Sprawdź  

Jaka stawka VAT?

Jeśli chodzi natomiast o wysokość podatku, trzeba zastosować taką stawkę, jaka była stosowana w momencie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Tutaj pojawia się jednak pewien wyjątek. Opłaty z tytułu przekształcenia w prawo własności użytkowania ustanowionego przed 1 maja 2004 r. w ogóle nie podlegają VAT. Potwierdza to także wyrok WSA sygn. akt VIII SA/Wa 285/15.

Zobacz też:

Kiedy należy wnieść pierwszą opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności? >

W jaki sposób skutecznie doręczyć zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności? >

Jak ustalić czas wnoszenia opłaty za przekształcenie? >

Czy wydanie zaświadczenia o wniesieniu jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej 17 zł? >