Od 1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stali się z mocy prawa ich właścicielami. Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów gminy mają do końca roku potwierdzić ten fakt, wydając zaświadczenia o przekształceniu. Obecnie, po 3 miesiącach, zaświadczenia wydano w całym kraju tylko kilku procentom uprawnionych do jego uzyskania, m.in. w Krakowie jest to ok. 2 proc., a we Wrocławiu 3 proc.

Czytaj też: Gminy wydają zaświadczenia o przekształceniu użytkowania, ale nie bez problemów>>
 

Wydłużyć termin do 2023 roku

Zarząd Unii Metropolii Polskich zaapelował o wydłużenie terminu wydawania zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności do roku 2023. Korporacja argumentuje, że to warunek usprawnienia procesu przekształcenia.

Eksperci UMP przeliczyli, że aby wypełnić ustawowy obowiązek, największe miasta takie jak Łódź i Wrocław musiałyby wydawać około 800 zaświadczeń dziennie, a Warszawa nawet 2 tysiące. Konsekwencje z tytułu niewydania zaświadczenia w największym stopniu dotkną mieszkańców - mogą stracić na bonifikatach. Preferencyjne prawo przekształcenia gruntów czyli wysokość stawek bonifikat ustawa uzależnia bowiem od roku, w którym nastąpiło przekształcenie, a nie od upływu czasu od daty wydania zaświadczenia.
 

Możliwe są odmowy wydania zaświadczenia

Lech Filipiak, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego Wrocławia podkreśla, że konieczna jest zmiana terminów i opracowanie przepisów przejściowych na ten okres, bo nie ma praktycznych możliwości wydania tak dużej liczby zaświadczeń. – Nie wiadomo, jaki jest status byłego użytkownika wieczystego w okresie od przekształcenia do wydania zaświadczenia – mówi.

Zobacz w LEX: Nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności >

Przypomniał też, że możliwe jest wydanie przez urząd odmowy wydania zaświadczenia. Nie ma regulacji, zgodnie z którymi mieszkaniec mógłby np. zapłacić bez odsetek, jeśli odmowa wydana byłaby w 2022 roku, za poprzednie lata.

Ministerstwo podejmie decyzję po analizach

Edyta Lubaszewska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, powiedziała w środę podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, że resort jest w bezpośrednim kontakcie z dużymi i mniejszymi miastami i gminami. Jak podkreśliła, obserwowane są postępy w wydawaniu zaświadczeń.

Z Ministerstwem Sprawiedliwości ustalono, że po pierwszym kwartale roku przygotowane będzie zestawienie, na podstawie którego będzie można ocenić, jak wygląda proces potwierdzania przekształcenia i wykazywania praw w księgach wieczystych. – Pozwoli nam to podjąć ostateczną decyzję, co do potrzeby przedłużenia ewentualnego terminu na wydanie zaświadczeń – podkreśliła.  Po analizie tych danych w drugiej połowie roku resort rozważy kwestię przedłużenia terminu i okresu, na jaki ewentualnie by ono nastąpiło.

Zobacz w LEX: Zmiany w postępowaniu wieczystoksięgowym w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności >

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich i sekretarz Komisji Wspólnej zaznaczył, że samorządom zależy na sprawnym przeprowadzeniu tego obowiązku. Z praktycznych obserwacji po pierwszym kwartale jego realizacji wynika jednak, że zmiany prawne są zasadne.

Zobacz też:

Kiedy należy wnieść pierwszą opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności? >

W jaki sposób skutecznie doręczyć zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności? >

Jak ustalić czas wnoszenia opłaty za przekształcenie? >

Czy wydanie zaświadczenia o wniesieniu jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej 17 zł? >