Od 1 stycznia użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stali się ich właścicielami. Odbyło się to z mocy prawa, bez żadnych formalności, jednak teraz urzędy muszą potwierdzić prawo własności, wydając zaświadczenia. Są one już sukcesywnie rozsyłane do obywateli, ale urzędy mają na to czas do końca roku. Jak się dowiedzieliśmy, dotąd wydano potwierdzenia tylko około kilku procentom mieszkańców.

Zobacz też Gminy wydają zaświadczenia o przekształceniu użytkowania, ale nie bez problemów>>
 

Nie ma opłaty za użytkowanie wieczyste, ale jest przekształceniowa

W tym roku zniknęła więc opłata za użytkowanie wieczyste, którą wnosiło się dotąd do 31 marca. Trzeba jednak zapłacić za przekształcenie – w rocznych ratach lub jednorazowo. Termin na opłatę przekształceniową corocznie będzie taki sam – do 31 marca, ale w tym roku przesunięto go do 29 lutego 2020 r. Jeśli będzie płacona jednorazowo, wtedy otrzymamy bonifikatę w procencie zależnym od tego, czy to grunt samorządowy, czy Skarbu Państwa.

Porównaj: Prezydent podpisał zmiany pozwalające na wyższe bonifikaty przy likwidacji użytkowania wieczystego>>
 

Płacić czy nie, oto pytanie

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje, że jeśli nie otrzymaliśmy jeszcze zaświadczenia i mamy wątpliwości, czy do przekształcenia ustawowego doszło, to warto upewnić się w urzędzie. Opłatę można też wnieść wcześniej bez konsultacji i zostanie ona zaliczona na poczet opłaty przekształceniowej.

Opłaty za użytkowanie wieczyste, gdy go nie ma

Według resortu od 1 stycznia 2019 r. użytkownika wieczystego nie wiąże już umowa, będąca źródłem obowiązku ponoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste. Jednak do chwili uzyskania zaświadczenia użytkownik wieczysty nie dysponuje wiedzą, czy przysługujące mu prawo uległo przekształceniu we własność.

Dlatego jeżeli przed końcem marca 2019 r. nie otrzyma urzędowego poświadczenia przez organ faktu uwłaszczenia, a równocześnie ma wątpliwości co do tego, czy grunt, który zamieszkuje, uległ przekształceniu, uzasadnione jest skonsultowanie z właściwym urzędem wniesienia opłaty rocznej za rok 2019, z zachowaniem ustawowego terminu płatności.

Wpłata powinna zostać zaliczona na poczet należnej rocznej opłaty przekształceniowej lub pomniejszać zobowiązanie z tytułu opłaty jednorazowej.

Czytaj też: Wciąż nie wiadomo, kiedy i jak wnosić jednorazową opłatę przekształceniową>>