Zmieniona ustawa ma też ujednolicić zasady dotyczące udzielania bonifikat na przekształcenie gruntów pod garażami i miejscami postojowymi. Samorządom daje możliwość udzielenia bonifikaty na przekształcenie gruntów pod garażami, czy miejscami postojowymi w sposób jednoznaczny, natomiast na gruntach Skarbu Państwa takie bonifikaty będą wynikały wprost z ustawy. 

Czytaj: Likwidacja użytkowania wieczystego ruszy 1 stycznia 2019 roku>>

W ustawie znalazł się też przepis przejściowy skierowany dla osób, które po 1 stycznia 2019 r., a przed wejściem w życie tej nowelizacji, otrzymały już zaświadczenie o wysokości opłaty i wniosły opłaty za przekształcenie bez uwzględnienia bonifikaty za garaż, czy miejsce postojowe.

Ustawa wejdzie w życie po podpisaniu przez prezydenta dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.