Sam wywóz z kraju poza terytorium Polski odpadów z tzw. listy zielonej nie wymaga uzyskania...
Paweł Sosnowski
19.04.2017
Samorząd terytorialny
Osobie odpowiedzialnej za kadry można powierzyć dodatkowe obowiązki w zakresie prowadzenia kasy w...
Magdalena Skalska
19.04.2017
Samorząd terytorialny
Zgodnie z Prawem zamówień publicznych, wykonawcę biorącego udział w zmowie przetargowej wyklucza...
Inny
19.04.2017
Zamówienia publiczne
Jednolite standardy rozwoju infrastruktury rowerowej wprowadziły samorząd woj. śląskiego i...
PAP
18.04.2017
Samorząd terytorialny
Antoni Halor - zmarły w 2011 r. artysta plastyk, reżyser filmowy i telewizyjny - będzie kolejną...
PAP
18.04.2017
1 maja w Multimedialnym Parku Fontann rozpoczyna się nowy sezon pokazów. W tym roku w wodnym...
PAP
18.04.2017
W Łodzi powstanie kolejnych 47 stacji roweru miejskiego - głównie na osiedlach. Uzupełnione zostaną...
PAP
18.04.2017
Samorząd terytorialny
Nic o nas bez nas - pod takim hasłem zawiązał się we wtorek Podlaski Samorządowy Komitet...
PAP
18.04.2017
Samorząd terytorialny
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. tworzy nowy kolegialny organ administracji publicznej, którego...
Adam Bochentyn
18.04.2017
Samorząd terytorialny
Brak jednolitego planowania w zagospodarowywaniu jeziorami, niespójne zarządzanie nimi w związku z...
Norbert Bonin
18.04.2017
Samorząd terytorialny
Niekontrolowana urbanizacja, lokowanie inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią, brak pełnej...
PAP
18.04.2017
Samorząd terytorialny
Czasowo wolne stanowisko urzędnicze można obsadzić w ramach umowy na zastępstwo. Przepisy...
Magdalena Skalska
18.04.2017
Samorząd terytorialny
Powrót do lokalu, z którego osoba została eksmitowana wyrokiem sądowym, należy traktować jako...
Anna Dudrewicz
18.04.2017
Samorząd terytorialny
Do 18 maja tego roku będą przyjmowane zgłoszenia do 8. edycji konkursu Najpiękniejsza Wieś Lubuska...
PAP
18.04.2017
Samorząd terytorialny
PKP PLK otrzymały sześć ofert w przetargu na modernizację linii kolejowej Iława Olsztyn podaje...
Inny
18.04.2017
Zamówienia publiczne
Na przestrzeni kilku tygodni władze Katowic chcą ogłosić przetargi na przebudowę dwóch...
PAP
18.04.2017
Zamówienia publiczne
Sąd Apelacyjny w Katowicach wystosował zapytanie prawne do Sadu Najwyższego z zakresu możliwości...
Inny
18.04.2017
Zamówienia publiczne
Rada Dialogu Społecznego podjęła uchwałę, w której związkowcy i pracodawcy zwracają się do premier...
Inny
18.04.2017
Zamówienia publiczne
Konsultacje ws. projektowanej ustawy metropolitalnej przedłużone zostały do 23 kwietnia -...
PAP
18.04.2017
Samorząd terytorialny
Pomoc podlaskim rolnikom w wytwarzaniu i sprzedaży lokalnych specjałów będą świadczyć tzw....
PAP
18.04.2017
Samorząd terytorialny
Uznając modyfikację terminu składania ofert za zmianę istotną, zamawiający zobowiązany jest do...
Inny
18.04.2017
Zamówienia publiczne
Warszawa pracuje nad projektem uchwały, która ma uregulować zasady obecności reklam w przestrzeni...
PAP
17.04.2017
Samorząd terytorialny
Na przestrzeni kilku tygodni władze Katowic chcą ogłosić przetargi na przebudowę dwóch...
PAP
17.04.2017
Samorząd terytorialny
Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim wymaga dla utworzenia związku...
Adam Bochentyn
17.04.2017
Samorząd terytorialny
Warsztaty dla niewidomych lub niedowidzących seniorów polegające na nauce obsługi sprzętu...
PAP
17.04.2017
Samorząd terytorialny
Trybunał Konstytucyjny formalnie umorzył sprawę dotyczącą dochodów jednostek samorządu...
PAP
17.04.2017
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało zwiększenie środków finansowych dla...
Norbert Bonin
17.04.2017
Samorząd terytorialny
Komisja Europejska chce zmian w europejskiej inicjatywie obywatelskiej, dzięki której mieszkańcy UE...
PAP
17.04.2017
Samorząd terytorialny
Prezydent m.st. Warszawa ogłasza konkurs na kandydata na nowego dyrektora Teatru Syrena....
PAP
17.04.2017
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Rozwoju oczekuje dalszego przyspieszenia realizacji planu inwestycyjnego na kolei i...
PAP
17.04.2017
Zamówienia publiczne