Do 29 marca gminy mogą składać do wojewodów wnioski w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 60 mln zł.

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

Dofinansowanie do 50 proc. kosztów organizacji usług opiekuńczych

Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50 proc. kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi zwiększenie godzin usług opiekuńczych.

 

Terminy naboru wniosków

Gmina składa wniosek do właściwego wojewody do 29 marca 2019 r. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z programu z listą rekomendowanych wniosków ministrowi rodziny do 30 kwietnia 2019 r.

Ostateczna weryfikacja i zatwierdzenie wniosków złożonych przez wojewodów ma się zakończyć do 17 maja 2019 r.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2019 roku. Gminy będą miały możliwość refundacji z programu wydatków poniesionych od 1 marca w związku z realizacją zadania.

Czytaj też: Zmiany w ustawie mają rozładować napięcie wśród pracowników socjalnych