Ministerstwo analizuje problem wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Justyna Pawlak, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiedziała, że na przełomie lipca i sierpnia resort zapytał ośrodki pomocy społecznej m.in. o kwestię zatrudnienia. Jak się okazuje, 343 gminy zgłosiły, że mają z problemy z zatrudnieniem osoby na stanowisku pracownika socjalnego.

Poszerzenie listy kierunków studiów uprawniających do zawodu

Po analizie resort zaproponował zmianę w ustawie o pomocy społecznej. Zaproponowano w niej, że uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego będzie możliwe po ukończeniu studiów na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia socjologia, nauki o rodzinie oraz po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie metodyki i metodologii pracy socjalnej.

Obecnie Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
  3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  • a) pedagogika,
  • b) pedagogika specjalna,
  • c) politologia,
  • d) polityka społeczna,
  • e) psychologia,
  • f) socjologia,
  • g) nauki o rodzinie.

 

Kiedy zmiany w ustawie o pomocy społecznej?

Projekt czeka obecnie na wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu, następnie zmiana w ustawie będzie skierowana do konsultacji zewnętrznych. Projekt ustawy w Sejmie ma szanse znaleźć się w połowie roku.

Poseł Grzegorz Raniewicz uważa, że zmiana rozwiąże istotne problemy kadrowe w ośrodkach pomocy społecznej. Jak podkreśla, z toku dyskusji podczas prac sejmowych wynikało, że należało ten projekt przeprowadzić, bo problemy kadrowe są istotne.

 


Problemy kadrowe przez  niskie pensje i wypalenie zawodowe

Maria Madejska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Przyłęk podkreśla, że pensje pracowników socjalnych są niskie i nieadekwatne do wykonywanej pracy. – Wynagrodzenie jest stanowczo za małe, zwłaszcza za uciążliwą pracę w terenie związaną często z trudnym klientem – mówi.

Jej zdaniem problem występuje „od zawsze” i w każdej gminie. – Najniższe wynagrodzenie rośnie, a płaca pracowników socjalnych stoi w miejscu, dochodzi coraz więcej obowiązków, a osób do wykonywania tego ciężkiego zawodu jest coraz mniej – podkreśla. I dodaje, że pracowników socjalnych dotyka często tzw. wypalenie zawodowe, co jest głównym powodem rezygnacji z tego zawodu.

Czytaj też: Pracownicy socjalni wzmagają protest, wysunęli nowe żądania>>


Strajk na horyzoncie

Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Pracowników Pomocy Społecznej w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego informuje o planach podjęcia ogólnopolskiego strajku w pomocy społecznej w drugiej połowie roku. Zarząd Federacji podkreśla, że może on dotknąć ok. 1 mln rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej, a także obywateli, którym OPS wypłacają świadczenia. Związek podkreśla, że „paraliż polskiej pomocy społecznej nastąpi w okresie, gdy (…) wypłacane są kluczowe świadczenia”.

Ogólnopolski protest pracowników socjalnych trwa od jesieni ubiegłego roku. Jak podkreślają pracownicy socjalni, minister rodziny nie spotkała się w tym czasie z reprezentacją protestujących, nie przedstawiła też konkretnych propozycji realizacji ich postulatów. Jak zaznaczają, wpisanie do wykazu prac legislacyjnych zmiany ustawy o pomocy społecznej miało nastąpić pod koniec roku.

Zobacz też w LEX:

Jak zdobyć kwalifikacje pracownika socjalnego – przegląd możliwości

Ośrodek pomocy społecznej jako płatnik PIT