W ocenie Michała Bochenka, prawnika, pracownika, kierownika i dyrektora w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w ośrodku pomocy społecznej, sytuacja zawodowa pracowników socjalnych w kontekście zarobków tej grupy zawodowej jest po prostu zła.

Niskie zarobki pracowników socjalnych niedopuszczalne

- Zważywszy na zakres realizowanych zadań, wymagania pracodawców, jakimi są OPS-y i odbiorców usług w zakresie m.in. wykształcenia, doszkalania, specjalizacji, kompetencji "miękkich", a także poziom niebezpieczeństwa w środowisku pracy – jest to praca w terenie, w środowiskach "przemocowych"  - nie jest prawidłowe, ba - dopuszczalne, aby zarobki pracowników socjalnych nie odbiegały bardzo często od płacy minimalnej – ocenia.

Czytaj też: Pracownicy pomocy społecznej domagają się wyższych wynagrodzeń
Jak wyjaśnia, dodatek za pracę w terenie, który wynosi obecnie 250 zł, nie rekompensuje minimalnych wynagrodzeń proponowanych przez samorządowych pracodawców. - Moim zdaniem należy wypracować na drodze porozumienia i współpracy - samorząd – MPRiPS - zasady wynagradzania pracowników socjalnych, biorąc pod uwagę nie tylko lokalne możliwości samorządów, ale coraz częściej delegowane na najniższy szczebel  samorządu terytorialnego zadania – podkreślił. Jego zdaniem zadania te są bardzo trudne i absorbujące merytorycznie, np. 500+, ustawa "Za życiem", 300+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

Czytaj też: Minister pracy apeluje do samorządów o podwyżkę pensji pracowników socjalnych

Cykl spotkań minister polityki społecznej

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska rozpoczęła we wtorek w Olsztynie cykl spotkań z wojewodami, w których podsumowuje politykę społeczną rządu.

 


Podczas spotkania w Olsztynie powiedziała, że rząd nie chce wyręczać samorządów ws. polityki społecznej i  szuka partnerskich relacji z samorządami ws. realizowania polityki społecznej. Nie zamierza jednak w tej kwestii samorządów wyręczać.

Czytaj też: Minister Rafalska: po podwyżki do samorządowców

- Wspieramy szereg zadań samorządowych, które są zadaniami własnymi samorządów, na które samorządy mają swoje środki w postaci wpływu z podatków. My szukamy partnerskich relacji, a nie zastępowania rządowymi programami tego, co powinny realizować w zakresie własnej lokalnej polityki społecznej samorządy. Środki rządowe mają stanowić dodatkowy impuls do rozwiązywania tych problemów - powiedziała minister Rafalska.

 Zobacz też komentarz praktyczny Obowiązki i uprawnienia pracowników socjalnych