Jak podkreśla w liście minister, podwyższenie wynagrodzeń pracowników socjalnych to „jedna z form okazania szacunku i poważania dla wykonywanej przez nich pracy”.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, średnia krajowa wynagrodzenia brutto pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej wyniosła 2 635,35 zł, a w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie  - 2 601,56 zł.

Czytaj też: Resort rodziny będzie apelował do samorządów o poprawę sytuacji pracowników socjalnych

Pensja niższa niż średnia krajowa

Ponad 1030 ośrodków pomocy społecznej oraz 110 powiatowych centrów pomocy rodzinie wykazało, iż wysokość średniego wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, w ich jednostkach jest niższa niż średnia krajowa dla tego stanowiska.

„W dalszym ciągu są OPS-y oraz PCPR-y, które stosują praktykę wliczania dodatku określonego w art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) do kwoty minimalnego wynagrodzenia” – czytamy w liście do samorządowców.

Zobacz też: Propozycje zmian prawnych dotyczących pracowników socjalnych

Nie wliczać dodatku specjalnego do minimalnego wynagrodzenia

Jak podkreśla minister, taki stan rzeczy powoduje, że idea dodatku określona przepisami ustawy jest niezrealizowana i nie spełnia swojej funkcji.

„Naszym zadaniem jest więc nieustanna praca nad wzmacnianiem autorytetu i poważania zawodu pracownika socjalnego. Zrobimy to zapewniając wszystkim pracownikom godne warunki pracy oraz adekwatne wynagrodzenie” – napisała Elżbieta Rafalska.

W ubiegłym tygodniu w resorcie odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji zrzeszających pracowników socjalnych, którzy protestują i walczą o ważne dla środowiska zawodowego postulaty dotyczące zmian uprawnień i obowiązków pracowniczych, między innymi podwyżki wynagrodzeń.

Według resortu oczekiwania płacowe zgłaszane przez pracowników socjalnych powinny być adresowane do samorządów, które są pracodawcami dla służb społecznych - pracownicy socjalni są pracownikami samorządowymi.

Czytaj też: Pracownicy pomocy społecznej domagają się wyższych wynagrodzeń