Jak informuje na swojej stronie internetowej Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej żądania strony społecznej zostały rozszerzone, a informacja ich dotycząca wraz z aktualnym stanem trwającego sporu przekazana premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Czytaj też: Pracownicy pomocy społecznej protestują i żądają podwyżek >>

Nowe postulaty dotyczą m.in. zwrotu kosztów przejazdu dla pracownika socjalnego czy asystenta rodziny z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności zawodowych, w tym zwrot kosztów za używanie własnego pojazdu w tych przypadkach.

Wynagrodzenie, urlop i szkolenia

Pracownicy socjalni chcą zapewnienia członkom zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych wynagrodzenia za wykonywane zadania, których zasady określałaby rada gminy. Proponują też płatny urlop na poratowanie zdrowia w wymiarze 6 miesięcy raz na 5 lat pracy w zawodzie.

Zgodnie z postulatami zapewnione powinny być szkolenia z zakresu bezpieczeństwa osobistego oraz środków ochrony osobistej „w zakresie niezbędnym do zapewnienie bezpieczeństwa”. Koszt miałby ponosić pracodawca.

 

Podwyżki o 1000 zł

Pracownicy domagają się też podniesienia minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania o 1000 zł dla każdej kategorii zaszeregowania.

Pracownicy domów pomocy społecznej mieliby otrzymywać dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 40 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Jak podkreślono w piśmie do minister pracy Elżbiety Rafalskiej, postulaty są uzupełnieniem poprzednich żądań i będą przedmiotem negocjacji. Ponadto zawarto informację, że 96 proc. pracowników socjalnych jest gotowych zaostrzyć protest.

Czytaj też: Minister pracy apeluje do samorządów o podwyżkę pensji pracowników socjalnych >>

Krew w proteście

25 stycznia  pracownicy pomocy społecznej oddają masowo krew lub korzystają z możliwości odpoczynku. "Jesteśmy przynajmniej w ponad 150 miejscowościach w Polsce, w których pracownicy już zadeklarowali swój udział w akcji. W ten sposób przy okazji zwracamy uwagę na nasze skandaliczne warunki pracy, postulaty wymagające rozwiązań legislacyjnych oraz trwającą od ubiegłego roku całkowitą bierność Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na nasz protest" - czytamy na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej>>.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Obowiązki i uprawnienia pracowników socjalnych >

Zatrudnienie pracowników socjalnych >

Kto może zostać pracownikiem socjalnym? >

Czy dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego przechodzi na kolejne lata? >

Czy pracownik socjalny, posiadający co najmniej 2 lata stażu pracy, może zajmować stanowisko starszego pracownika socjalnego? >