Pracownicy pomocy społecznej przyjechali w piątek do Warszawy z żądaniami wzrostu wynagrodzeń, dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz przejrzystej ścieżki awansu. Ci, którzy nie mogli dotrzeć do stolicy, mieli 12 października wziąć urlop na żądanie lub przyjść do pracy ubrani na czarno.

Pracy dużo, pieniędzy mało

Jak wynika z danych MRPiPS, średnie wynagrodzenie pracownika socjalnego wynosi nieco ponad 2600 zł, co daje ok. 1900 netto. Jego wysokość nie zmienia się, a pracy przybywa. Obługa programów Rodzina 500+ i Za Życiem to tylko niektóre projekty rządu, które dołożyły zadań pracownikom socjalnym.

- Wśród rodzin, które zwracają się o pomoc materialną do MOPR, zdarzają się osoby, które zarabiają więcej od pracowników socjalnych – mówi Adam Kowalczuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Pracownicy MOPR, którzy przeprowadzają  wywiady środowiskowe i analizują sytuację materialną rodzin, są tym sfrustrowani. - To dowód, że zarobki w naszej sferze są  niskie – dodaje dyrektor.

 

 

- Zważywszy na zakres realizowanych zadań, wymagania pracodawców, jakimi są OPS-y i odbiorców usług w zakresie m.in. wykształcenia, doszkalania, specjalizacji, kompetencji "miękkich", a także poziom niebezpieczeństwa w środowisku pracy – jest to praca w terenie, w środowiskach "przemocowych"  - nie jest prawidłowe, ba - dopuszczalne, aby zarobki pracowników socjalnych nie odbiegały bardzo często od płacy minimalnej – ocenia Michał Bochenek, prawnik, pracownik, kierownik i dyrektor w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czytaj też: Minister pracy apeluje do samorządów o podwyżkę pensji pracowników socjalnych >

Żądania protestujących

Protestujący domagają się m.in.

  • zrównania wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z urzędami gmin,
  • przejrzystej ścieżki awansu zawodowego, powiązanej z płacą minimalną,
  • dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni rocznie po przepracowaniu 3 lat w zawodzie pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej.

Czytaj też: Rząd i samorządy powinny wspólnie ustalić zasady wynagradzania pracowników socjalnych >

Przerzucanie odpowiedzialności

W połowie września minister Elżbieta Rafalska w liście do wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów miast napisała, że podwyższenie wynagrodzeń pracowników socjalnych to „jedna z form okazania szacunku i poważania dla wykonywanej przez nich pracy”. Pod koniec września zachęcała wszystkich pracowników socjalnych i pracowników ośrodków pomocy społecznej do odwagi w dopominaniu się o wzrost wynagrodzeń. Doszło nawet do spotkania Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Pracowników Pomocy Społecznej z przedstawicielami ministerstwa, ale porozumienia nie osiągnięto.

 


Na spotkaniu resort podkreślał, że adresatami sformułowanych przez Komitet postulatów są tylko i wyłącznie samorządy. Ministerstwo w ramach swoich kompetencji może natomiast apelować oraz kontrolować lokalnych włodarzy w zakresie przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, tj. podjąć działania wobec gmin, które włączają dodatek terenowy do pensji, aby spełnić warunek płacy minimalnej lub przeznaczają środki na obsługę rządowych programów na cele niezwiązane z zatrudnianiem/wynagrodzeniem pracowników. Minister Rafalska informowała w tym tygodniu, że środki zapewnione przez budżet państwa na koszty obsługi realizacji Programu Rodzina 500+ przez gminy są nie tyle wystarczające, co nawet wyższe niż faktyczne potrzeby. Powtórzyła, że adresatem postulatów są pracodawcy, czyli władze samorządowe, a nie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czy rząd.

- W związku z powyższym, wymierzanie w rząd akcji protestacyjnej opartej o postulaty płacowe pracowników samorządowych zatrudnionych przez samorządy gminne do realizacji ww. Programu jest całkowicie niezrozumiałe i nosi znamiona akcji o charakterze politycznym, a nie merytorycznym - napisała w oficjalnym komunikacie minister Rafalska.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Obowiązki i uprawnienia pracowników socjalnych >

Zatrudnienie pracowników socjalnych >

Kto może zostać pracownikiem socjalnym? >

Czy dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego przechodzi na kolejne lata? >

Czy pracownik socjalny, posiadający co najmniej 2 lata stażu pracy, może zajmować stanowisko starszego pracownika socjalnego? >