Rozwój i integracja systemu usług społecznych na poziomie lokalnym to cel prezydenckiego projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu, który został następnie skierowany do dalszych prac w komisji.

Centra mają być jednostkami organizacyjnymi gmin i nowymi instytucjami lokalnej polityki społecznej.

Według poseł Bernadety Krynickiej, nowe jednostki mają m.in. ułatwić samorządom integrację i koordynację działań wprowadzania nowych usług, polepszania jakości życia społeczeństwa i lepsze wykorzystywanie środków.

Wątpliwości i ryzyka

Poseł Ewa Drozd uważa, że zagrożenie może budzić m.in. to, że zadania pomocy społecznej wykonują zarówno gminy jak i powiaty. CUS generują nowe zadania dla pracowników pomocy społecznej, co wiąże się z postulatem podwyżek ich wynagrodzeń, o które walczą środowiska pomocy społecznej.

- Elementem budzącym wątpliwości jest finansowanie zadań zaproponowanych w ustawie - jest to zadanie zlecone wykonywane przez gminy, czy więc będą dołożone dodatkowe środki na realizację tych zadań w związku z dodatkowymi zadaniami? – pytała posłanka.

 

System jednego okienka

Według poseł Urszuli Pasławskiej z PSL-UED, nowy system zminimalizuje biurokrację i ułatwi mieszkańcom korzystanie z pomocy społecznej. – Chodzi o racjonalizację i minimalizację kosztów całego systemu obsługującego politykę społeczną – podkreśliła.

Jak podkreśliła obecnie mieszkańcy muszą zwracać się do różnych instytucji w zależności od tego, jakiego wsparcia potrzebują. Jej zdaniem nowe propozycje uporządkują kompetencje i uprości decyzyjność instytucji pomocy społecznej.

Czytaj też: Centra Usług Społecznych to eksperyment na potrzebujących

Stworzenie możliwości prawnej

Prezydencki minister Paweł Mucha powiedział, że prace nad projektem odbywały się z inicjatywy samorządowców. - W ramach zespołu ds. przeglądu prawa samorządowego korporacje samorządowe dyskutowały o tym, jakie problemy są w dziedzinie usług społecznych w przypadku gmin wiejskich, stąd rozwiązanie, że zawieramy porozumienie, nie w każdej gminie musimy prowadzić procedurę przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej – mówił.

Jak dodał, możliwe będzie zawarcie porozumienia i wtedy kilka gmin będzie objętych zakresem działania nowego podmiotu CUS. Jeśli chodzi o duże miasta, samorządy niejednokrotnie chcą koordynować usługi społeczne. – Jest to stworzenie możliwości prawnej przy daniu swobody tego, czy jest to kierunek, który samorząd popiera – podkreślił. Jak dodał, ustawa umożliwi i ułatwi funkcjonowanie w formule uporządkowanej.

Kompleksowa organizacja usług społecznych

Paweł Mucha wyjaśnił, że ustawa umożliwi zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem a gminą w celu realizacji części usług społecznych w ramach CUS.

Centra mają zapewnić mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych. Projekt przewiduje, że centra będą mogły powstawać m.in. przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych. Wtedy pomoc społeczna realizowana przez ośrodek, będzie stanowiła jeden z działów w centrum, a obszarem działania centrum będzie jedna gmina.

Centrum będzie także mogło zostać powołane przez dwie lub więcej gmin na podstawie zawartego porozumienia. Wówczas będzie funkcjonować obok gminnych ośrodków pomocy społecznej, współpracując z nimi. Miasta mające ponad 100 tysięcy mieszkańców będą miały możliwość wyboru trybu utworzenia centrum, tj. utworzenie centrum przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej albo utworzenie centrum obok ośrodka pomocy społecznej.

Zobacz też: Pojęcie i cele pomocy społecznej oraz zasady jej udzielania