Zgodnie z intencją autora projektu, centra mają zapewnić mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych. Projekt przewiduje, że centra będą mogły powstawać m.in. przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych. Wtedy pomoc społeczna realizowana przez ośrodek, będzie stanowiła jeden z działów w centrum, a obszarem działania centrum będzie jedna gmina. Centrum będzie także mogło zostać powołane przez dwie lub więcej gmin na podstawie zawartego porozumienia. Wówczas będzie funkcjonować obok gminnych ośrodków pomocy społecznej, współpracując z nimi. Miasta mające ponad 100 tysięcy mieszkańców będą miały możliwość wyboru trybu utworzenia centrum, tj. utworzenie centrum przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej albo utworzenie centrum obok ośrodka pomocy społecznej. 

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu, CUS ma być jednostką, która skoordynuje działania różnych lokalnych usługodawców. Mieszkaniec w jednym miejscu będzie mógł otrzymać dostęp do pakietu usług, który uwzględni jego różne potrzeby. Wszystkie usługi społeczne realizowane w gminie będą oferowane w jednej instytucji, choć mogą być świadczone przez różnych usługodawców i w różnych miejscach. Projekt ustawy o CUS zakłada możliwość współpłacenia przez mieszkańców za korzystanie z niektórych usług społecznych, a decydować o tym ma samorząd.  

Intencją projektodawcy jest także, by centrum działało również w sposób więziotwórczy. Ma  ono nie tylko oferować usługi społeczne, ale również dbało o większą integrację mieszkańców.