Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało w piątek, że przygotuje pakiet usprawnień w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. To efekt analizy realizacji uwłaszczenia Polaków przez samorządy w pierwszym kwartale funkcjonowania ustawy. Celem zmian jest usprawnienie przekształcenia i wyeliminowanie sytuacji, w których samorządy mogą blokować powszechne uwłaszczenie Polaków.

Zobacz w LEX: Nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności >

- Musimy przyspieszyć procedury, żeby zaświadczenia trafiły do właścicieli jeszcze w tym roku. W ustawie uwłaszczeniowej daliśmy dużą swobodę samorządom. Dostały możliwość kształtowania opłat i organizacji likwidacji użytkowania. Gotowi jesteśmy zmieniać ustawę, oczekując jednocześnie pełnego zaangażowania samorządów w szybkie wydawanie zaświadczeń – mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Zobacz w LEX: Zmiany w postępowaniu wieczystoksięgowym w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności >

Przekształcenie zabudowanych gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe nastąpiło 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na bieżąco aktualizuje stronę internetową, na której zamieszczane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz niezbędne wnioski i druki. To największe uwłaszczenie Polaków po roku 1989. Rząd ma pełną determinację, żeby załatwić tę kwestię szybko i sprawnie.

Czytaj też: Gminy nie zdążą wydać zaświadczeń o przekształceniu użytkowania >

 

 

Pakiet zmian prawnych #GruntToWłasność

  • wyeliminowanie blokowania przekształcenia koniecznością dokonania podziału nieruchomości zabudowanej na cel mieszkaniowy, na której są dodatkowo inne obiekty;
  • wprowadzenie "uproszczonego" trybu dokonania podziału nieruchomości, w przypadkach gdy taki podział będzie niezbędny;
  • objęcie ustawowym przekształceniem gruntów zabudowanych garażami i innymi budynkami i urządzeniami pełniącymi rolę służebną wobec gruntów mieszkaniowych, a ujawnionych w odrębnych księgach wieczystych;
  • określenie w ustawie, czy i w jakich przypadkach jest wymagane zezwolenie na przekształcenie prawa na rzecz cudzoziemca;
  • doprecyzowanie trybu udzielania pomocy publicznej, tak aby zapewnić organom sprawną weryfikację pomocy, a przedsiębiorcom elastyczne warunki korzystania z możliwości wyboru sposobu płatności za przekształcenie;
  • ustawowe zapewnienie najwyższych bonifikat w opłacie przekształceniowej osobom w trudnej sytuacji życiowej, m.in. rodzinom z osobami z niepełnosprawnością.

Zobacz też:

Kiedy należy wnieść pierwszą opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności? >

W jaki sposób skutecznie doręczyć zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności? >

Jak ustalić czas wnoszenia opłaty za przekształcenie? >

Czy wydanie zaświadczenia o wniesieniu jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej 17 zł? >