Znowelizowane zasady organizacji wyborów samorządowych spowodowały problemy w przebiegu głosowań i...
Katarzyna Kubicka-Żach
24.10.2018
Wybory
Wójt, zanim odwoła dyrektora instytucji kultury, ma obowiązek dokładnie ustalić, jakie związki...
Robert Horbaczewski
24.10.2018
Samorząd terytorialny
Parlament uchwalił ustawę, który umożliwi wykonawcom zamówień publicznych wystawianie i wysyłanie...
Jolanta Ojczyk
24.10.2018
Zamówienia publiczne
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa musi zadbać o rozwój własnych systemów...
Agnieszka Matłacz
24.10.2018
Administracja publiczna
Użytkownik wieczysty nie może samodzielnie dokonywać podziału nieruchomości, jeśli właścicielem obu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.10.2018
Mnożenie absurdów opóźniło wdrożenie RODO - uważają eksperci. Teraz pojawiają się konkretne...
Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach
24.10.2018
Nowe technologie RODO
Numer PESEL nie jest elementem pozwalającym zweryfikować mieszkańca gminy w ramach zasad wnoszenia...
Robert Horbaczewski
24.10.2018
Administracja publiczna RODO
Przepisy o zatrudnieniu IOD są elastyczne, ale powinien on spełniać warunki dotyczące praktycznej...
Katarzyna Kubicka-Żach
23.10.2018
RODO
Kancelaria Prezydenta RP musi udostępnić nazwiska autorów ekspertyz przez nią zamówionych, a...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.10.2018
Administracja publiczna RODO
Tylko w niektórych przepisach są wyraźne podstawy do prowadzenia monitoringu. Tymczasem prace nad...
Katarzyna Kubicka-Żach
23.10.2018
RODO

NSA: Opodatkowanie wiatraków to efekt złej legislacji

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Elektrownie wiatrowe od 2017 roku podlegały w całości opodatkowaniu. Było to wynikiem wadliwego...
Anna Olbrych
23.10.2018
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Prokuratorzy żądają nieważności uchwały miast, które wprowadziły zawyżone opłaty za holowanie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.10.2018
Prokuratura
Nie wystarczy wskazać naruszenia przepisu prawa wyborczego, trzeba jeszcze wykazać, że to...
Katarzyna Kubicka-Żach
23.10.2018
Wybory
Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła wyniki wyborów do 2360 rad gmin, 175 rad powiatów oraz do rad 3...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.10.2018
Wybory
Starosta w decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wskazał wadliwy numer dokumentu. Następnie sprostował...
Aleksandra Partyk
22.10.2018
Samorząd terytorialny
W imieniu gminy przyjęcia darowizny dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Bartosz Spychalski
22.10.2018
Finanse samorządów
Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła według sondaży 51,3 proc. Na dokładne wyniki trzeba...
Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Matłacz
22.10.2018
Wybory
Niższe opłaty przyspieszą przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności, bo zachęci to...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.10.2018
Samorząd terytorialny Budownictwo
Przepisy, zmuszające właścicieli nieruchomości do tolerowania polowań na ich gruntach prywatnych,...
Marek Sondej
22.10.2018
Środowisko
Miasta nadal zawyżają opłaty za odholowywanie samochodów. Tym razem prokuratorzy z Wrocławia...
Patrycja Rojek-Socha
22.10.2018
Prawo gospodarcze
Formularz elektronicznego wniosku spełnia wymagania stawiane przez Kodeks wyborczy, a zakres danych...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.10.2018
Wybory
Frekwencja w wyborach samorządowych przekroczyła 50 proc. - poinformowała Państwowa Komisja...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.10.2018
Wybory
Nikt niepowołany nie ma dojścia do danych z rejestru PESEL, uprawnione podmioty mają dostęp na...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.10.2018
Administracja publiczna
Za deklaracjami rządu dotyczącymi rozwiązania problemu książeczek mieszkaniowych z PRL, nie idą...
Patrycja Rojek-Socha
20.10.2018
Budownictwo
Pracownik, który nie stawia się do pracy w trakcie trwania postępowania przed organem rentowym o...
Robert Horbaczewski
19.10.2018
Samorząd terytorialny
Głosowanie na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów odbędzie się 21 października. Ważne będą...
Katarzyna Kubicka-Żach
19.10.2018
Wybory
Kolizja przepisów dotyczących zatrudniania w samorządach osób skazanych prawomocnym wyrokiem za...
Katarzyna Kubicka-Żach
19.10.2018
Administracja publiczna Wybory
Wójt gminy mógł udostępnić radnym zanonimizowany protokół oraz wnioski z prac komisji...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.10.2018
Samorząd terytorialny

WSA: Niedopuszczalna skarga nie może zostać rozpoznana

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Nie można wnieść skutecznej skargi na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli jego...
Aleksandra Partyk
19.10.2018
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Wykonawca będzie mógł składać skany oryginalnych papierowych dokumentów lub oświadczeń, o ile będą...
Jolanta Ojczyk
18.10.2018
Zamówienia publiczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski