Według opracowanego na wzór działającej od 2018 roku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii projektu ustawy, łódzka metropolia ma być zrzeszeniem gmin województwa łódzkiego, w tym Łodzi oraz 27 gmin z czterech powiatów: zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego oraz brzezińskiego.

Zadania publiczne

W myśl regulacji łódzki związek metropolitalny, ma wykonywać zadania publiczne takie jak m.in.: kształtowanie ładu przestrzennego; planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego; współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego; promocja związku metropolitalnego i jego obszaru.

Czytaj: Mimo wsparcia gmin kopciuchy wciąż dymią - rząd wzywa na pomoc banki>>

Zakłada ona również, że wysokość udziału związku metropolitalnego we wpływach z podatku PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego w roku, w którym utworzono związek metropolitalny, wynosi 0,2 proc., a w latach następnych wynosi 5 proc.

 


Inicjatorem powołania metropolii łódzkiej jest senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Pod koniec stycznia senacka komisja ustawodawcza oraz komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej zarekomendowały inicjatywę ustawodawczą do dalszego procedowania, a 6 stycznia w Senacie odbyło się drugie czytanie projektu i głosowanie.