Wkrótce rusza VI nabór wniosków w programie „Sokół” NFOŚiGW, w ramach którego można dostać  dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Mogą one m.in. służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów, instalacji czy urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub stworzeniu technologii.

W puli programu jest ponad 2 mld zł. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 17 lutego i potrwa do 29 maja 2020 r.

 


Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Tym razem o dofinansowanie mogą się starać nie tylko przedsiębiorcy, jak w poprzednich naborach, ale również jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST.

Zgłaszane do NFOŚiGW przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) wskazanych w programie.

Można ubiegać się o dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z uzyskaniem efektu ekologicznego np. zmniejszenia emisji CO2, racjonalnego zarządzania energią, zużycia materiałów, zmniejszenia ilości odpadów, usprawnienia monitorowania i sygnalizacji zagrożeń w środowisku.

Czytaj też: Średnie i duże miasta zakupią autobusy elektryczne dzięki wsparciu unijnemu

Oferta NFOŚiGW została wzbogacona o kolejne obszary, w tym m.in. oświetlenie, sensory elastyczne czy wprowadzenie rozwiązań Internetu Rzeczy, które znalazły już szerokie zastosowanie w ochronie środowiska, w monitorowaniu aktualnego stanu środowiska, ale także w urządzeniach pomagających w minimalizowaniu negatywnego oddziaływania przemysłu.

Szczegółowe informacje dotyczące VI naboru dostępne są na stronie programu.