Zgodnie z opublikowanym w czwartek na stronach Dziennika Ustaw rozporządzeniem Rady Ministrów, dział administracji "środowisko" podlega Ministrowi Klimatu. Podlegają mu także Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Minister Klimatu odpowiadać ma również za gospodarkę odpadową, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, politykę antysmogową, czy politykę klimatyczną.

Czytaj również: Dwa resorty w środowisku, Ministerstwo Klimatu zajmie się odpadami >>

Resort środowiska zostanie jednak powołany na nowo, po zmianie ustawy o działach administracji państwowej, o czym pisaliśmy w czwartek. Trafić ma do niego np. leśnictwo. Przygotowaniem propozycji podziału spraw objętych działem administracji "środowisko" zajmie się Michał Woś, obecnie minister-członek Rady Ministrów, który w przyszłości ma objąć tekę ministra środowiska. W resorcie środowiska ma też zaleźć się m.in. geologia, łowiectwo czy leśnictwo. 

Czytaj także: Premier podzielił działy między nowe ministerstwa>>