W nocy z 13 na 14 lutego odbędzie się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w Polsce - zapowiedział resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Sprawdzane mają być m.in. noclegownie, altanki na działkach ogrodniczych, dworce oraz piwnice.
Paweł Żebrowski
04.02.2019
Pomoc społeczna
Ograniczenia w obrocie ziemią rolną nie mają zastosowania do sprzedaży, która jest rezultatem układu przyjętego przez wierzycieli. Zwłaszcza, gdy układ zatwierdzony był przez sąd postanowieniem sprzed wejściem w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 30 kwietnia 2016 r., które stało się prawomocne po tym dniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.02.2019
Prawo cywilne
Po przekształceniu z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, powstał problem z interpretacją przepisów w zakresie zaświadczeń o przekształceniach. Kłopotliwą sytuację dla notariuszy, sądów i obywateli chcących sprzedać mieszkanie ostatecznie rozwiązano.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.02.2019
Budownictwo
Rodzaj prowadzonej działalności nie ma wpływu na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie można też wymagać od składającego deklarację do podania nazwisk i imion osób zamieszkujących nieruchomość – stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.
Robert Horbaczewski
04.02.2019
Środowisko
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni przedstawi Radzie Ministrów propozycje rozwiązań uszczelniających nadzór nad systemem bezpieczeństwa żywności. Zdaniem ministra, nowy system poprawi bezpieczeństwo żywności, zwiększając odpowiedzialność Inspekcji Weterynaryjnej.
Krzysztof Sobczak
02.02.2019
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Wojewoda nie może pozostawić bez rozpoznania wniosku cudzoziemca, który wnosi o pobyt czasowy w Polsce by uczyć języka obcego. Brak zaświadczenia, że nikt nie stara się o jego stanowisko nie jest powodem bezterminowego odłożenia sprawy do biurka - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.02.2019
Administracja publiczna Dla studenta

Deglomeracja? W Niemczech duże miasta też rosną najszybciej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Deglomeracja w rozumieniu rozproszenia siedzib urzędów centralnych po kraju nie zawsze wpływa na zrównoważone tempo rozwoju miast różnych wielkości – wynika z analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju. Sytuacja w podawanych jako pozytywny przykład Niemczech świadczy, że małe miasta wyludniają się, mimo przenoszenia tam urzędów centralnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.02.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nowelizacja ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, którą w czwartek 31 stycznia br. w nocy uchwalił Sejm, w piątek została bez poprawek przyjęta przez Senat. Przewiduje ona, że jeżeli lokalny samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż 60 proc. proponowanych przez Skarb Państwa, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona przez wojewodę do "samorządowego" poziomu.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Domowe finanse Administracja publiczna
Bez zmian Senat przyjął w piątek nowelizację Kodeksu wyborczego, która przewiduje m.in. ograniczenia w kandydowaniu osób karanych, powrót do jednej komisji wyborczej, a także ujednolicają przepisy dotyczące wygaśnięcia mandatów.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Administracja publiczna Wybory
Ustawa, której celem jest m.in ujawnienie wysokości zarobków w Narodowym Banku Polskim, została w piątek przyjęta z jedną redakcyjną poprawką przez Senat. Zgodnie z nią, maksymalne wynagrodzenie np. dyrektorów, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa. Jednak do publicznej wiadomości podawane będą średnie pensje, a nie wynagrodzenia konkretnych osób.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Finanse publiczne Prawo pracy
Osoby, które nie segregują śmieci, miały płacić cztery razy wyższą stawkę, niż segregujący. Ministerstwo Środowiska zaproponuje jednak zmniejszenie tej różnicy do dwukrotności. Chodzi o zapis w konsultowanym cały czas przez resort projekcie tzw. ustawy śmieciowej.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.02.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Organ samorządowy sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia nie jest uczestnikiem postępowania w sprawie o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy, odnosząc się do sporu miasta Sopot z miejscowym klubem tenisowym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.02.2019
Samorząd terytorialny

Urząd może skontrolować, czym palimy w piecu

Samorząd terytorialny Środowisko
Kontrolą domowych pieców zajmuje się straż miejska, a tam, gdzie jej nie ma – wyznaczony urzędnik. Przedstawiciele władzy mogą wejść do domu, przesłuchać domowników i pobrać próbki z kotła. Większość interwencji to wynik zgłoszeń mieszkańców zaniepokojonych czarnym dymem. Kary za palenie czym popadnie są znaczne.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.02.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Budżet na 2019 rok przewiduje wzrost dochodów, ale także wyższe wydatki państwa. Ustawa została podpisana przez Prezydenta i czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.
Agnieszka Matłacz
31.01.2019
Finanse publiczne
Wprawdzie warszawski WSA odrzucił skargę dotyczącą odmowy transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci, jednak paradoksalnie można go uznać za kolejny krok batalii o uznanie w Polsce unijnych standardów w tej dziedzinie - twierdzi adwokat Anna Mazurczak, która była pełnomocnikiem skarżących.
Krzysztof Sobczak
31.01.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna
W przemówieniu wygłoszonym w czwartek w Parlamencie Europejskim premier Finlandii Juha Sipila poparł propozycję powiązania dostępu do funduszy unijnych z praworządnością. To ważna deklaracja, ponieważ kraj ten w drugim półroczu 2019 r. przejmuje prezydencję w Radzie UE.
Krzysztof Sobczak
31.01.2019
Finanse samorządów Administracja publiczna
Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje ogólne stanowisko w sprawie ważności algorytmu SHA-1 stosowanego w kwalifikowanym podpisie elektronicznym. To reakcja na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Resort z góry zapowiada, że jego stanowisko nie będzie tożsame z poglądem tego organu.
Jolanta Ojczyk
31.01.2019
Zamówienia publiczne
Jeżeli do wykonywania w stosunku do włodarza czynności z zakresu prawa pracy jest wyznaczony sekretarz, potwierdzać będzie nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Jakub Wilk
31.01.2019
Samorząd terytorialny
Sejm uchwalił w nocy ze środy na czwartek nowelizację Kodeksu wyborczego. Zmiany dotyczą m.in. ograniczeń w kandydowaniu osób karanych, powrót do jednej komisji wyborczej, a także ujednolicają przepisy dotyczące wygaśnięcia mandatów.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.01.2019
Wybory
Sejm uchwalił dzisiaj nad ranem senacką nowelizację, w której bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntów należących do Skarbu Państwa nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.01.2019
Prezydent Warszawy jest na 246 miejscu pod względem wysokości pensji wśród swoich urzędników, w Gliwicach 94 osoby zarabiają więcej niż szef, w Łodzi - 43, w Lublinie – 35. Samorządowcy chcą, żeby ich pensji nie regulowało rozporządzenie, ale w całości ustawa. Płace powinny być zależne od wielkości i położenia samorządu. Obecny system jest zły i nieuczciwy - podkreślają.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.01.2019
Administracja publiczna Prawo pracy
Sejm skierował ponownie do komisji infrastruktury i samorządu terytorialnego senacki projekt zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
Katarzyna Kubicka-Żach
30.01.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Proponowana nowelizacja ustawy ws. cen energii elektrycznej zagwarantuje pełną niezależność regulatora - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - zapowiada Ministerstwo Energii. I podkreśla, że w tej sprawie w pełni zgadza się ze stanowiskiem Komisji Europejskiej. Nie wiadomo jednak, na czym ma polegać zwiększenie niezależności urzędu.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Administracja publiczna
Projekt e-dowód jest na etapie ostatnich testów, urzędnicy w gminach mają zapewnione wsparcie techniczne i informacyjne. - Nie widzimy obecnie zagrożeń, żeby nie rozpocząć wydawania dokumentów zgodnie z planem – mówi wiceminister cyfryzacji Karol Okoński.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.01.2019
Administracja publiczna

Rząd ustawą zakaże likwidacji linii kolejowych  

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Zapiszemy raz na zawsze, że nie można zlikwidować linii kolejowej, nie można unicestwić przebiegu szlaku kolejowego – taką regulację zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Według ministra wkrótce do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy przywracający wiele połączeń i szlaków kolejowych.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Eksperci głośno krytykują orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Mówią wprost, że izba się pomyliła uznając wykluczenie wykonawcy, który opatrzył dokumenty podpisem elektronicznym z funkcją SHA-1. W tej sprawie, na prośbę Urzędu Zamówień Publicznych, stanowisko ma zająć Ministerstwo Cyfryzacji. To na jego opinii oparło się KIO.
Jolanta Ojczyk
30.01.2019
Zamówienia publiczne
Intencją prezydenta jest, żeby z CUS skorzystać mogły wszystkie zainteresowane samorządy. Montaż finansowy inwestycji powinien obejmować wszystkie dostępne zasoby. Jeżeli gmina zainwestuje, decyzja budżetu państwa powinna być analogiczna - mówi Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP. Istotnym źródłem współfinansowania mają być też środki unijne.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.01.2019
Pomoc społeczna
Inwestycje w zrównoważony rozwój, zamiast skupiania się na metropoliach oraz pomoc gminom z problemami rozwojowymi to główne cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Zakończyły się konsultacje społeczne i regionalne.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.01.2019
Samorząd terytorialny
Budowa parkingu nie służy ochronie ludzi lub ich mienia, tylko zapewnieniu możliwości zaparkowania samochodu w miejscu znajdującym się w niedużej odległości od docelowego miejsca wizyty. NSA uznał, że nie może to uzasadniać zniesienia indywidualnej formy ochrony przyrody.
Dorian Lesner
29.01.2019
Środowisko Administracja publiczna

Rada Legislacyjna: Ograniczenie barier w obrocie ziemią ma wady

Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo
Rządowy projekt ustawy Prawo o kształtowaniu ustroju rolnego zawiera rozwiązania mające na celu złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie ziemią rolną. Rada Legislacyjna ma jednak zastrzeżenia do tych przepisów, które w nadmiernym stopniu ingerują w prawo własności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.01.2019
Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski