Warszawski zespół prokuratorów od reprywatyzacji zajmuje się ok. 1000 spraw cywilnych i...
Patrycja Rojek-Socha
05.10.2018
Samorząd terytorialny
Przygotowane przez komitety wyborcze materiały będą nieodpłatnie emitowane do 19 października. Czas...
Katarzyna Kubicka-Żach
05.10.2018
Wybory
Zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele...
Katarzyna Kubicka-Żach
05.10.2018
Budownictwo
Sejm uchwalił ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Będą wpisywane do rejestru prowadzonego przez...
Katarzyna Kubicka-Żach
05.10.2018
Samorząd terytorialny
Spółka nie chciała usunąć odpadów, które jej zdaniem należały do innej firmy. Wojewódzki Sąd...
Dorian Lesner
05.10.2018
Środowisko
Trwają dopiero prace nad projektem nowej ustawy o zamówieniach publicznych, ale na obecnym ich...
Katarzyna Kubicka-Żach
05.10.2018
Zamówienia publiczne
Przyjęta przez Sejm ustawa o dokumentach publicznych ma wprowadzić trzy kategorie dokumentów....
Katarzyna Kubicka-Żach
04.10.2018
Administracja publiczna
W lokalu wyborczym mogą przebywać mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni, a także dziennikarze....
Katarzyna Kubicka-Żach
04.10.2018
Wybory
W ramach kampanii „Urządzam swoje miasto, idę na wybory” samorządy zrzeszone w Związku Miast...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.10.2018
Wybory
Za organizację sieci szkolnej odpowiada samorząd, będący organem prowadzącym dla szkół. To te...
Monika Sewastianowicz
04.10.2018
Zarządzanie oświatą
Urzędniczy "bełkot" utrudnia komunikację administracji z obywatelem. Stosowanie trudnego języka ma...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.10.2018
Administracja publiczna
Skoro gmina deklarowała, że realizacja inwestycji wodno-kanalizacyjnej mieściła się w jej...
Anna Olbrych
04.10.2018
Finanse samorządów VAT
Za kilka tygodni skończą się kadencje samorządowców. Ci, którzy zostaną z niewykorzystanym urlopem,...
Agnieszka Matłacz
04.10.2018
Prawo pracy
Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina będzie mogła otrzymać dotację, jeżeli...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.10.2018
Samorząd terytorialny

Wspólnoty mieszkaniowe bez własnego mediatora

Samorząd terytorialny Budownictwo
Ministerstwo sprawiedliwości nie widzi potrzeby powoływania stanowiska mediatora do spraw wspólnot...
Robert Horbaczewski
03.10.2018
Samorząd terytorialny Budownictwo
We wtorek późnym wieczorem w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy wprowadzającej do...
Jolanta Ojczyk
03.10.2018
Budownictwo
Chcielibyśmy do listopada zakończyć przygotowanie projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych...
Jolanta Ojczyk
03.10.2018
Zamówienia publiczne
Projekt ustawy o dokumentach publicznych przewiduje konieczność zapewnienia wydzielonego...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.10.2018
Administracja publiczna
Kierowcy mający prawo jazdy kat. B od co najmniej trzech lat, będą mogli prowadzić trójkołowy...
Patrycja Rojek-Socha
02.10.2018
Administracja publiczna
Ministerstwo Infrastruktury proponuje, by z dokumentu prawa jazdy usunięte zostały informacje o...
Patrycja Rojek-Socha
02.10.2018
Policja
Sytuacja pracowników socjalnych jest zła, zasady ich wynagradzania należy wypracować na drodze...
Katarzyna Kubicka-Żach
02.10.2018
Pomoc społeczna
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział w Sejmie, że program pozwoli na dofinansowanie...
Katarzyna Kubicka-Żach
02.10.2018
Samorząd terytorialny
Rada miasta nie może różnicować wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych...
Robert Horbaczewski
02.10.2018
Samorząd terytorialny
Zabytki archeologiczne, odkryte podczas realizacji inwestycji budowlanych, nie są odpowiednio...
Krzysztof Sobczak
02.10.2018
Administracja publiczna
Samorząd musi być gotowy do realizacji zadań bez względu na to, czy są interesanci, czy nie. To...
Katarzyna Kubicka-Żach
02.10.2018
Finanse publiczne Finanse samorządów
Sprzedaż samego gruntu, na którym znajdują się ganek od budynku z sąsiedniej działki, stanowi...
Anna Olbrych
02.10.2018
VAT Administracja publiczna
Przy druku kart do głosowania trzeba zachować najwyższą staranność, to dokumenty o strategicznym...
Katarzyna Kubicka-Żach
01.10.2018
Wybory
Ponad 380 tys. osób jest już członkami komisji wyborczych w obwodach w całej Polsce. W tegorocznych...
Katarzyna Kubicka-Żach
01.10.2018
Wybory
Mieszkańcy Tarnawatki w lubelskiem nie będą wybierać radnych, bo do wszystkich 15 okręgów...
Robert Horbaczewski
29.09.2018
Wybory
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zachęca pracowników socjalnych i...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.09.2018
Pomoc społeczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski