Przekazanie pisma samorządom to wspólna inicjatywa działaczy społecznych reprezentujących m.in. Kampanię Przeciw Homofobii (KPH), której celem jest doprowadzenie do faktycznego uchylenia homofobicznych uchwał przez wszystkie samorządy w kraju. Organizacja poinformowała, że dostarczono je do wszystkich województw, powiatów i gmin.

 


Apel o uchylenie uchwał

W drugiej połowie grudnia Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał Polskę do uchylenia tzw. uchwał anty-LGBT wprowadzonych przez 82 samorządy na terenie całego kraju. Jednocześnie zaapelował  do Komisji Europejskiej o zweryfikowanie, w jaki sposób samorządowcy, którzy przyjęli uchwałę, wydają unijne środki. To sygnał władzom lokalnym, aby te zaprzestały działań zmierzających do całkowitego wykluczenia osób LGBT z życia społecznego.

Czytaj też: Uchwały anty-LGBT przyjmowane raczej „na wyrost”>>

Obowiązek poinformowania władz lokalnych o decyzji Parlamentu Europejskiego wzięła na siebie Kampania Przeciw Homofobii, współautor Atlasu Nienawiści – Jakub Gawron oraz działacz społeczny Kamil Maczuga. W przypadku samorządów, które przyjęły tzw. uchwały anty-LGBT lub Samorządową Kartę Praw Rodzin dokument został uzupełniony o apel wskazujący na konieczność jak najszybszego uchylenia homofobicznych uchwał.

Społecznicy z KPH zapowiadają, że będą kontynuować rozpoczęte działania, aż do momentu uchylenia homofobicznych uchwał przez wszystkie samorządy, które je uchwaliły.