Nominacje do nowego składu PKW otrzymali:

 • Ryszard Balicki - doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Zbigniew Cieślak - doktor habilitowany nauk prawnych, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • Liwiusz Laska - doktor nauk prawnych, ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 • Dariusz Lasocki - radca prawny, był radny Warszawy wybranym z listy PiS (zrezygnował po wyborze do PKW)
 • Sylwester Marciniak – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Maciej Miłosz - radca prawny i adwokat, sędzia Trybunału Stanu VIII kadencji Sejmu
 • Arkadiusz Pikulik - adwokat
 • Konrad Składowski - doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa wyborczego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wojciech Sych – sędzia Trybunału Konstytucyjnego

W składzie nowej PKW jest 3 sędziów którzy byli w poprzedniej Komisji - Zbigniew Cieślak, Sylwester Marciniak oraz Wojciech Sych.

Prezydent RP Andrzej Duda po wręczeniu nominacji stwierdził, że PKW  jest jednym z podstawowych elementów funkcjonowania polskiej demokracji. Podkreślił niezwykłą odpowiedzialność sędziów, a także ich doskonałe przygotowanie merytoryczne do pełnienia tej misji.

Skład PKW według Kodeksu wyborczego

Po zmianach w prawie w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzą:

 1. jeden sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wskazany przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego;
 2. jeden sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 3. 7 osób mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego, wskazanych przez Sejm.
 

Państwowa Komisja Wyborcza wybiera ze swojego składu i odwołuje przewodniczącego oraz dwóch zastępców przewodniczącego. Funkcję przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej może pełnić wyłącznie sędzia Trybunału Konstytucyjnego lub sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. W grę wchodzą więc dwie osoby - Wojciech Sych i Sylwester Marciniak.

Odejście od modelu sędziowskiego

Według dotychczasowego przewodniczącego PKW Wiesława Kozielewicza, wyłącznie sędziowski skład najwyższego organu wyborczego to ewenement. Jak powiedział w wywiadzie dla PAP, "w żadnym kraju w Europie naczelny organ wyborczy nie został ukształtowany tak jak w Polsce. Przez lata nasz system tworzenia PKW był bardzo wysoko oceniany przez obserwatorów zagranicznych, wręcz stawiany za wzór".

Jego zdaniem PKW powinna zintensyfikować działania zmierzające do utworzenia w Polsce elektronicznego Centralnego Rejestru Wyborców. To jest moje marzenie. Aktualnie tych rejestrów wyborców jest tyle, ile jest gmin, bo są one prowadzone w urzędach gmin. Gdyby taki rejestr był jednolity dla całego kraju, byłoby mniej pomyłek przy tworzeniu spisów wyborców.

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, szef Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak i ustępujący przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz.

Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono zmarłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz członka PKW Grzegorza Jędrejka.