Decyzja UOKiK dotyczy dwóch przedsiębiorców: Star Budowa z Chybic (woj. świętokrzyskie) i Aglet z Warszawy. W blisko 10 przetargach zastosowali mechanizm rozstawiania i wycofywania ofert. Jeżeli ich propozycje były dwiema najkorzystniejszymi, wówczas zwycięzca przetargu rezygnował z podpisania umowy. Jako powód podawał m.in. niedoszacowanie wartości zadania, nieprawidłowo określoną wartość zamówienia czy brak zapoznania się z placem budowy. Uczestnicy zmowy działali w ten sposób podczas przetargów organizowanych przez: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Gminę Końskie, Gminę Kazanów, Gminę Brody, Gminę Wilczyce, Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich oraz Gminę Szydłowiec.

Czytaj: Zmowy przetargowe - UOKiK i prokuratura mają coraz więcej spraw>>

- Nasze postępowanie potwierdziło informacje, które zdobyliśmy m.in. w trakcie przeszukania w siedzibach firm. Wycofywanie ofert było celowym działaniem, a przedsiębiorcy chcieli, żeby zamawiający wybrał droższą propozycję. Różnice w cenie pomiędzy ich ofertami wahały się od 10 tys. do blisko 100 tys. zł – mówi wiceprezes UOKiK Michał Holeksa.

Za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję UOKiK nałożył na przedsiębiorców kary finansowe - 356 708 zł na Star Budowę i 51 287 zł na Aglet. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.