Rząd przyjął projekt ustawy, który umożliwi wykonawcom zamówień publicznych wystawianie i wysyłanie...
Jolanta Ojczyk
18.09.2018
Zamówienia publiczne
Gmina może przygotować informację o wykonanych remontach drogi. Wnioskodawca musi jednak wykazać,...
Marek Sondej
18.09.2018
Samorząd terytorialny
Zgodnie z Kodeksem wyborczym finansowanie kampanii wyborczej jest jawne. Osoba dokonująca wpłaty na...
Katarzyna Kubicka-Żach
18.09.2018
RODO Wybory
Gmina nie może kazać odbiorcom, aby zapłacili za budowę sieci. Jednakże część kosztów może zostać...
Dorian Lesner
18.09.2018
Finanse samorządów Prawo gospodarcze
Dzisiaj, tj. 18 września rząd zajmie się kilkoma projektami ustaw, w tym nowelizacją Prawa o ruchu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.09.2018
Prawo gospodarcze
Pierwsza spółka uzyskała wsparcie według zasad nowej ustawy o wspieraniu inwestycji. Otrzymanie...
Katarzyna Kubicka-Żach
17.09.2018
Samorząd terytorialny
Rusza nabór w Programie Czyste Powietrze. Od 19 września obywatele będą mogli składać wnioski do...
17.09.2018
Będzie więcej pieniędzy z budżetu państwa na drogi lokalne – zapowiada ministerstwo finansów. W...
Katarzyna Kubicka-Żach
17.09.2018
Samorząd terytorialny
Wyjątkiem jest podanie numeru telefonu komórkowego. Według orzecznictwa z samego faktu, że telefon...
Katarzyna Kubicka-Żach
17.09.2018
RODO Wybory
Gospodarka środkami publicznymi jest jawna, ale wyjątek od tej zasady stanowi ochrona prywatności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.09.2018
Finanse publiczne
Plakat i hasło wyborcze to materiały wyborcze, które mają zachęcać do głosowania na kandydata....
Katarzyna Kubicka-Żach
17.09.2018
Wybory
Skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wniesiono po blisko czternastu latach. To...
Dorian Lesner
17.09.2018
Administracja publiczna Budownictwo
Obcokrajowiec, który zamierza pozostać w Polsce przez czas dłuższy niż sześć miesięcy ma obowiązek...
Robert Horbaczewski
16.09.2018
Administracja publiczna
Związkowcy z Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" demonstrowali w sobotę przed...
Krzysztof Sobczak
15.09.2018
Rodzice uszkodzonego genetycznie noworodka zrzekli się praw i oddali go do domu dziecka. Teraz...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.09.2018
Prawo rodzinne
Uchwała rady miasta w sprawie nadania odznaczenia nie może być przyjęta w głosowaniu tajnym,...
Dorian Lesner
15.09.2018
Samorząd terytorialny
Inwestycje wykonane przy pomocy prywatnych funduszy są odpowiedzią na brak kapitału inwestycyjnego...
Katarzyna Kubicka-Żach
14.09.2018
Samorząd terytorialny
Helsińska Fundacja Praw Człowieka prosi Komisję Europejską o ocenę, czy Polska nie narusza prawa...
Krzysztof Sobczak
14.09.2018
Administracja publiczna
Oświadczenia majątkowe radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą złożyć z datą 16...
Katarzyna Kubicka-Żach
14.09.2018
Samorząd terytorialny
Obowiązujące w Polsce przepisy o elektromobilności z jednej strony zakazują wjazdu do objętych nimi...
Krzysztof Sobczak
14.09.2018
Środowisko

NSA: Uchwała rady gminy musi dokładnie wskazywać inkasentów

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Rolą uchwały Rady Gminy jest dokładne wskazanie inkasentów opłaty miejscowej. Samo opisanie cech...
Anna Olbrych
14.09.2018
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
W okresie wakacyjnym polski ustawodawca pracował nad pakietem zmian w przepisach prawa ochrony...
Marta Derewicz
14.09.2018
Środowisko
Rejestrowanie powierzchni składowiska i jego okolic, dostępność nagrania w czasie rzeczywistym i...
Katarzyna Kubicka-Żach
14.09.2018
Środowisko
Nie można uzależnić wysokości stypendium wyłącznie od kryterium dochodowego w rodzinie ucznia....
Dorian Lesner
14.09.2018
Finanse samorządów
Zabytkowy układ przestrzenny miasta podlega ochronie jako całość. Dlatego umieszczenie reklamy na...
Marek Sondej
14.09.2018
Budownictwo
Pracownicy socjalni czują się odsyłani „od Annasza do Kajfasza”. Walczą o podwyżki i ważne dla...
Katarzyna Kubicka-Żach
13.09.2018
Pomoc społeczna
Elektroniczna komunikacja ze służbą zdrowia, ale także szybsze odprawy na lotniskach - takie...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.09.2018
Trwają prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, która ma określać...
Krzysztof Sobczak
13.09.2018
Prawo gospodarcze
Gmina może zakazać wznoszenia ogrodzeń pełnych i ażurowych z elementów prefabrykowanych, ale nie w...
Robert Horbaczewski
13.09.2018
Samorząd terytorialny
Regulamin strefy płatnego parkowania nie może przypisywać opłat abonamentowych do konkretnych...
Robert Horbaczewski
13.09.2018
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski