Korzystanie z tych środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 będzie wymagało przygotowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji (TPST). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje przygotowanie TPST przez regiony. Obyło się drugie spotkanie grupy roboczej wspierającej polskie województwa w przygotowaniu TPST.

 


Zwiększenie budżetu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 40 mld euro

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśla, że resort chce dobrze zainwestować środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Podczas toczących się negocjacji dla Polski ważne jest, żeby w regionach silnie uzależnionych od wydobycia i spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego czy torfu udało się zachować możliwość dofinansowania inwestycji w bardziej przyjazne środowisku źródła energii takie jak instalacje gazu ziemnego.

Zaproponowane w toczących się negocjacjach wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy zwiększenie budżetu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 40 mld euro dałoby możliwość wykorzystania przez Polskę kwoty do 8 mld euro. Przy założeniu wymaganego współfinansowania krajowego byłyby to inwestycje o wartości około 11 mld euro. Co najmniej takiej wartości inwestycje powinny znaleźć się w Terytorialnych Planach Sprawiedliwej Transformacji.

Zobacz też: Dyskryminacja może zawiesić pieniądze z UE, na razie tylko „zimny prysznic”>>
 

Komisja Europejska zaostrzyła stanowisko dotyczące celu neutralności klimatycznej

Pod koniec maja Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian budżetowych, w tym dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Polska nadal ma pozostać największym beneficjentem FST, jednak Komisja Europejska zaostrzyła stanowisko dotyczące celu neutralności klimatycznej, uzależniając wydatkowanie środków FST od osiągnięcia neutralności klimatycznej na poziomie kraju, a nie jak wcześniej całej UE.

Negocjacje w zakresie propozycji Komisji Europejskiej nadal trwają i będą się toczyć między innymi w tym tygodniu podczas szczytu Rady Europejskiej. Przywódcy państw mają po raz pierwszy od wybuchu pandemii spotkać się nie wirtualnie, ale na miejscu w Brukseli. Priorytetem Prezydencji Niemieckiej – która rozpoczęła się 1 lipca i będzie trwała do końca roku – jest jak najszybsze zakończenie procesu negocjacji.

Które województwa mają szansę na FST?

Szansę na wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mają województwa śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie. Polska zabiega o to, by z pomocy mogły korzystać także kolejne 3 województwa: lubelskie, łódzkie i małopolskie.

2 miliony złotych (0,5 miliona euro) wsparcia dla przygotowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji dla województw śląskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego Polska otrzymała od Komisji Europejskiej z Programu Wspierania Reform Strukturalnych UE. Jednocześnie MFiPR zamierza podobną kwotą wesprzeć przygotowanie planów w pozostałych 3 województwach.