Przewodniczący Komitetu Regionów Unii Europejskiej (KR) Apostolos Tzitzikostas chce od Komisji Europejskiej gwarancji, że regiony pozostaną kluczowymi podmiotami w planowaniu i wdrażaniu środków unijnych przeprogramowanych na walkę z COVID-19. Propozycja KE o pomocy w walce z konsekwencjami pandemii koronawirusa zakłada przekazanie 100 mld euro na ochronę pracowników przed zwolnieniami oraz przekierowanie wszystkich funduszy strukturalnych na walkę z kryzysem oraz wsparcie dla rolników i rybaków.

 

Doświadczenia regionalnych liderów ważne przy planowaniu inwestycji

Szef KR zwrócił uwagę, że KE zaproponowała przepisy mające nie tylko zwiększyć elastyczność  wykorzystania funduszy spójności i rolnictwa, ale także przyspieszyć ich wdrażanie w celu ożywienia gospodarczego.

Apostolos Tzitzikostas podkreślił, że liderzy regionalni i lokalni wspierają wysiłki KE, umożliwiając szybkie przeprogramowanie inwestycji zaplanowanych przed kryzysem. Zaapelował też do KE o zagwarantowanie, że regiony pozostaną kluczowymi podmiotami w planowaniu i wdrażaniu środków. - Tylko przy pełnym wykorzystaniu bezpośredniego doświadczenia regionalnych i lokalnych liderów można wykorzystać inwestycje UE, aby odpowiedzieć na potrzeby naszych obywateli i firm – podkreślił.

Szef KR uważa, że ważne jest, aby nowy program mógł zapewnić pomoc rodzinom i przedsiębiorcom w regionach i miastach UE oraz zachować zdolność produkcyjną regionalnych gospodarek. Zadeklarował, że Komitet Regionów wesprze szybkie przyjęcie programu, zagwarantuje też kontrolę jego działania w terenie, aby ocenić, w jaki sposób środki te odpowiedzą na codzienne potrzeby lokalnych społeczności.

Czytaj też: Związek województw apeluje o większe możliwości zmian w programach operacyjnych

Dodatkowe środki na sektor medyczny

Przewodniczący KR dobrze ocenia propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą wykorzystania marginesów budżetowych UE do zainwestowania dodatkowych 3 mld euro w sektor opieki zdrowotnej za pośrednictwem Instrumentu Wsparcia Kryzysowego. Jego zdaniem odpowiada to apelowi KR o unijny mechanizm kryzysowy w dziedzinie zdrowia finansowany z niewydanych pieniędzy w budżecie UE, jak szczegółowo opisano w planie działania KR-u dotyczącym koronawirusa.

Zdaniem Tzitzikostasa, fundusze te umożliwią europejskim regionom i miastom zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i sprzętu medycznego oraz lepsze wsparcie pracy personelu medycznego, społecznego i ratunkowego, który stoi na czele walki z pandemią.

KE zaproponowała nowy instrument (SURE), który ma dostarczyć pożyczki w wysokości do 100 miliardów euro krajom, które ich potrzebują. Ma on zapewnić pracownikom dochód, a przedsiębiorstwom pozwolić utrzymać pracowników mimo przestoju. Pomysł opiera się na tym, że kraje UE udzielają KE gwarancji wynoszącej np. 25 proc. maksymalnej wartości całego instrumentu, a KE wykorzystując wysoki rating swojej zdolności kredytowej, zbiera na rynkach finansowych środki. Ma to obniżyć koszty, zwłaszcza dla tych stolic, które zadłużają się przy stosunkowo wysokim oprocentowaniu.

Komitet Regionów to organ doradczy UE złożony z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.