Komisja Europejska poinformowała, że wraz z organizacjami normalizacyjnymi, przemysłem i państwami członkowskimi pracuje nad zwiększeniem dostępności maseczek, rękawiczek jednorazowych i innych artykułów medycznych. 

Z informacji KE wynika, że działania w tym zakresie to m.in.:

  •     zwiększenie produkcji przez obecnych wytwórców,
  •     wprowadzenie ułatwień w imporcie,
  •     znalezienie alternatywnych możliwości produkcji tych wyrobów.

Komisja Europejska informuje, że Europejski Komitet Normalizacyjny i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki, w porozumieniu ze wszystkimi członkami tych organizacji, są gotowe natychmiast udostępnić normy europejskie dla urządzeń medycznych i sprzętu do ochrony osobistej. Działanie to ma wesprzeć podmioty zainteresowane produkcją tych wyrobów i umożliwić im szybkie rozpoczęcie produkcji oraz wprowadzenie towarów na rynek wewnętrzny UE,  przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Czytaj: Polska poza unijnym przetargiem na sprzęt ochrony osobistej>>