Za przyjęciem ustawy głosowało 454 posłów, dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw.

Zgodnie z rekomendacją Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i rządu w głosowaniu przepadły wszystkie poprawki, które podczas drugiego czytania zgłosili przedstawiciele opozycji. Wśród nich m.in. propozycja dotycząca wprowadzenia wymogu weryfikacji wydawania środków w trybie przewidywanym przez projekt oraz poprawka zmieniająca tytuł ustawy tak, aby jej działanie nie było zawężone tylko do 2020 r. Inna z odrzuconych przez Sejm  poprawka zakładała stosowanie ustawy do końca 2021 r.

 


Podczas piątkowego posiedzenia komisji finansów Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej zapewniła, że jeżeli Komisja Europejska zgodzi się na przedłużenie stosowania procedur określonych w ustawie dłużej niż do końca tego roku, to odpowiednia zmiana zostanie wprowadzona.

Ustawa przewiduje m.in. możliwość uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach. Pozwala na wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność i wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności.

 


Nowe przepisy dają możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów.

Przepisy mają zapewnić płynność realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych i co do zasady mają mieć zastosowanie do programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014–2020. Jednak przepisy ustawy będą również stosowane do środków podlegających ponownemu użyciu z programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007–2013 oraz 2014–2020, oraz do realizacji i rozliczania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Czytaj również: Związek województw apeluje o większe możliwości zmian w programach operacyjnych